Kniha Pravdy

Pripravte sa na Druhý Príchod Ježiša Krista.

Pripravte sa na Druhý Príchod

Definitívny sprievodca pre posledné časy

Kniha modlitieb

Križiacke modlitby obsiahnuté v tejto modlitebnej knižke nepochádzajú od človeka. Všetky boli napísané v nebi a odovzdané ľudstvu skrze proroka posledných čias Máriu Božie Milosrdenstvo. Modlitby sú súčasťou Božieho plánu na záchranu čo najviac duší z večného zatratenia.

Čo je kniha pravdy?

Kniha Pravdy bola spomenutá v Biblii prorokom Danielom (Dan 10,21). Tu nachádzame odkaz a na túto tajuplnú knihu. Archanjel Gabriel vysvetľuje Danielovi, že všetko, čo mu bolo zjavené o budúcnosti a konci časov, môže nájsť v Knihe Pravdy. Daniel tiež počul príkaz zabezpečiť túto knihu, pretože je určená na iné časy – vlastne konkrétne na tento náš čas, to je koniec časov.

Obsah Knihy Pravdy bol sprístupnený Sv. Jánovi evanjelistovi, ktorý ju odovzdal v Knihe Zjavenia pomocou symbolov a proroctiev. Kniha je zapečateným zvitkom a má veľmi bohatý obsah.

Ježiš Kristus, Baránok Boží, láme pečate. Kniha Pravdy je všeobecne zverejňovaná a odovzdávaná z Neba ako posolstvo vo zjaveniach Márii Božieho Milosrdenstva, ktorá v rokoch 2010-2015 dostala 1335 posolstiev týkajúcich sa konci časov.

 

82 € za komplet 5 dielov Knihy Pravdy
*15 € cena za jeden diel Knihy

ProroctvÁ sA NAPĹŇAjÚ.

Pozri, ako sa všetky posolstvá napĺňajú – napríklad:
– rezignácia Benedikta XVI,
– predpoveď o falošnom prorokovi antipápežovi,
– predpovede o globálnej vakcinácii,
– predpovede o svetovom ekonomickom kolapse,
– predpovede o 3. svetovej vojne a veľa ďalších

Prvé tajomstvo v Knihe Pravdy odhaľuje sprisahanie slobodomurárskych skupín proti Cirkvi. Ak je Pravda horká k prehltnutiu, tak naháňa strach.

Teraz vám dávam, deti, poslednú príležitosť, aby ste povstali a rozhodli sa.

Buď ste so Mnou, alebo proti Mne. Voľba je vaša.

Kniha Pravdy

o čom sa tam dočítate?

– duchovná a praktická príprava na príchod Ježiša Krista
– dôležitosť skutočnej viery a zbožnosti,
– Varovanie, globálna udalosť Osvietenie svedomia,
– rezignácia Benedikta XVI a vláda falošného proroka v Cirkvi,
– univerzálne odpadlíctvo od viery v Boha (prvá pečať Apokalipsy),
– vznik novej svetovej cirkvi,
– modlárske zjednotenie náboženstiev,
– globálne smrteľné očkovanie,
– nový totalitný svetový poriadok,
– III. svetová vojna (druhá pečať Apokalipsy),
– rozšírený hlad (tretia pečať Apokalipsy),
– odhalenie a vláda antikrista,
– znamenie šelmy – čip 666,
– Pečať Živého Boha, predpovedaná v Písme, chrániaca nás pred mocou antikrista
– Križiacke modlitby a modlitebné skupiny “Ježiš ľudstvu”,
– zvyšné pečate Knihy Zjavenia ešte neboli zverejnené,
– klimatické zmeny skrze Božie ruky,
– očistenie ľudstva,
– zrušenie Eucharistie a prenasledovanie pravej viery,
– vznik Zostatku Katolíckej cirkvi,
– tri dni temnoty a Druhý Prichod Krista,
– príchod Nového Neba a Novej Zeme je dlho očakávanou Érou Pokoja,
– uväznenie satana a utrpenie pekla,
– Mária – Prostredníčka všetkých milostí, Spoluvykupiteľka a Matka Spásy,
– sila Ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva,
– výzva kňazom, Misia Spásy,
– Medaila Spásy a Armáda Ježiša Krista,
– úloha proroka Márie Božie Milosrdenstvo.

Je potrebné si uvedomiť, že Kniha Pravdy hovorí jednoznačne, že obsah a pravda v Písme Svätom sa nesmie meniť a náuka Rímskokatolickej Cirkvi daná svetu apoštolmi a Ježišom je nemenná.

 

Medaila spásy

Príkaz na vytvorenie a razenie medaily dostala Mária Božie Milosrdenstvo od Matky Božej v posolstve z 18. júla 2013 o 19:14 hod:

„Moje dieťa, prosím, nechaj túto medailu navrhnúť a vyrobiť. Budem ťa viesť na každom kroku cesty, a potom musíš zaistiť, aby bola dostupná po celom svete.…”

V tomto posolstve Panna Mária navrhla aj vzhľad medaily. Medaila spásy so sebou prináša mnoho duchovných milostí a má dnešok veľký význam.

Podľa vyššie uvedeného posolstva by všetci, ktorí dostanú túto medailu, sa mali modliť Križiacku modlitbu 115. Medaila by mala byť požehnaná kňazom.

Kniha pravdy v Bibli

O Knihe Pravdy sa hovorí aj v Bibli v Starom i Novom Zákone;
v Knihe proroka Daniela, v Knihe Zjavenia sv. Jana Apoštola.

 

 

Pripravte sa na stretnutie so Mnou tvárou v tvár, lebo už čoskoro sa nebesia roztrhnú a oheň Ducha Svätého bude nad vami. Tí s nežným srdcom, ktorých duša je naplnená láskou k druhým, budú odmenení darmi, ktoré prinesiem so sebou v onen deň.

Váš Ježiš

Čoskoro bude otvorená druhá pečať, ako bolo predpovedané Jánom evanjelistom v Knihe Zjavenia. Začne to v Európe. Príčinou toho bude váš bankový systém a Nemecko bude zase zatiahnuté do tejto tragédie, ako tomu bolo v minulosti už dva razy.

Váš Ježiš

Je to moja Kniha. Moje Slovo. Môj sľub. Keď som povedal, že prídem znova, znamenalo to, že prídem znova.

Váš Ježiš

kniha pravdy má 5 dielov

Kniha Pravdy obsahuje celkom 1335 poselstiev a je vydaná v piatich zväzkoch spolu s modlitebníkom.
Môžte si ich zakúpiť na internetovom ochode www.echoreb.com.

Kniha Pravdy

1. diel

Kniha Pravdy

2. diel

Kniha Pravdy

3. diel

Kniha Pravdy

4. diel

Kniha Pravdy

5. diel

Modlitebník

Modlitby 1-170,
6 litanií,
krátke ostatné modlitby

Nájdete nás na Facebooku

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.9.2023

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Tento mesiac sa ale výnimočne stretneme o deň neskôr a to...

Národné križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu SK-CZ, 12.9.2023

Drahý križiacky bojovník, Pokoj s Tebou! Všetkých vás pozývame na národné SK-CZ križiacke modlitby Ježiš ľudstvu za spásu všetkých duší v utorok 12.9.2023 o 19:30hod. https://bit.ly/JTMSlovakiaCzechia12September2023   …Každého človeka, rasu, vierovyznanie a...

Globálne križiacke modlitbové stretnutie Ježiš ľudstvu, 9.9.2023

Ave Maria! Drahá rodina Zvyšku, Pozývame vás na Globálne 60 minútové križiacke modlitby Ježiš ľudstvu, Ja som váš otec. Ja som, ktorý som. Modlitby sa budú konať v sobotu, 9. septembra o 15:00 hod.  Ak nie ste registrovaní, registrujte sa tu:...

Novinky na Tvoj Email

Ak chceš dostávať novinky a vedieť viac prihlás sa k zasielaniu informačného listu s novinkami a plánovanými aktivitami. Odber môžeš kedykoľvek zrušiť.