20 – min modlitebné stretnutie križiackych modlitieb 20.5.2023

Drahý bojovník križiackych modlitieb,

Pozývame ťa na 20 minútové križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu za dary Ducha Svätého v Misii Spásy, ktoré sa bude konať v sobotu o 15:00 hod.

Ak ešte nie si registrovaný, zaregistruj sa prostredníctvom tohto linku:: https://bit.ly/JTMGlobal20MAY2023
WEBINAR ID: # 899 3976 5712

Posolstvo zo 16.decembra 2014 o 23:00 hod.

Tí, ktorí sú moji, sú v mnohých ohľadoch ako Ja. Čím bližšie sú môjmu srdcu, tým viac Ma napodobňujú. Budú pokorní, lebo by sa nikdy nemohli vychvaľovať svojou znalosťou o Mne. Hovoria len to, čo by som povedal Ja, a tým je Pravda, aj keď to priťahuje nenávisť voči nim.
Bolo by im veľmi nepríjemné, keby boli vyzdvihovaní alebo chválení za akékoľvek dobré skutky, ktoré vykonajú, pretože to nie je ich cieľom. Snažia sa len plniť Moju svätú vôľu.
Tvoj Ježiš

Toto globálne 20 minútové stretnutie bude v angličtine.
Živý preklad bude dostupný v týchto jazykoch: španielsky, portugalsky, nemecky, francúzsky, ukrajinsky, kórejsky, poľsky, slovensky, vietnamsky, indonézsky a taliansky.
Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global