20-minútová modlitebné stretnutie križiackych modlitieb za obrátenie hriešnikov

Drahý bojovník križiackej modlitby Ježiš ľudstvu,

Pokoj s tebou!

Všetkých vás pozývame na 20 MINÚTOVÉ GLOBÁLNE stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu za obrátenie hriešnikov, ktoré sa bude konať 27.augusta 2022 o 15.00hod SEČ

Téma za obrátenie hriešnikov

Registrovať sa môžte tu: https://bit.ly/JTMGlobal20mins27August2022

Toto 20-minútové stretnutie križiackej modlitby bude v angličtine. K dispozícii budú živí prekladatelia v: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, ukrajinsky/rusky, kórejsky, čínsky, poľsky, česky, kantonsky, taliansky a vietnamsky.

Aj keď váš jazyk nie je zastúpený, modlitebné programy budú zdieľané, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť vybrané križiacke modlitby za obrátenie všetkých hriešnikov, vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána.

… Povedz mojim deťom, že ich modlitba a pôst spôsobili veľa šťastia v láskavom srdci môjho Otca. Hojnosť milostí teraz prúdi na tieto drahé, sväté duše, takže sú od dnešného dňa posilnené darom prihovárať sa za stratené duše..
Váš Ježiš, 12.augusta, 2011

Spojme teda svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu, spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a obetujme modlitby a obety za obrátenie všetkých hriešnikov.

Ježišu dôverujem ti!

JTM Global