20 – minútové stretnutie križiackych modlitieb na Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej

Ave Maria!

Drahý modlitebný bojovník,

Všetkých vás pozývame na 20-minútové stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježiša Krista, známe ako Corpus Christi, ktoré sa uskutoční 16. júna 2022 o 22.00 h SEČ.

Link na registráciu:  https://bit.ly/JTM-June16-CET

Toto stretnutie bude prebiehať v angličtine a vo viacerých európskych jazykoch. Modlitebný program vám bude sprístupnený počas podujatia v mnohých jazykoch.

Na slávnosť Božieho Tela a Krvi Krista sa budeme 20 min. modliť križiacke modlitby, aby sme sa poklonili a poďakovali za tento zázračný dar, ktorý nám kedy daroval Ježiš Kristus.

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie všetkých hriešnikov.

Nech drahocenná Ježišova krv pokryje naše národy a celý svet

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Europe