48-hodinová globálna ružencová križiacka kampaň Ježiš ľudstvu

Link k pripojeniu sa:

https://bit.ly/October-7and8-Rosary

Pozvánka na zjednotenie v modlitbe

Pokoj s vami!

Všetci ste pozvaní zúčastniť sa na 48-hodinovej celosvetovej ružencovej križiackej výprave Ježiš ľudstvu.

V poslušnosti voči pokynom, ktoré nám dala Matka Spásy v Knihe Pravdy, sa budeme modliť 4 tajomstvá svätého ruženca.  Na 48 hodín sa celosvetovo zjednotíme s 24 modlitebnými skupinami z rôznych kontinentov, ktoré sa budú modliť modlitby v rôznych časových pásmach, a to od 6. októbra (22.00 hod. stredoeurópskeho času) do 8. októbra (22.00 hod. stredoeurópskeho času).

Naša Matka Spásy v Knihe Pravdy zdôraznila dôležitosť modlitby svätého ruženca v nasledujúcom posolstve, ktoré sme dostali 20. júna 2012:

” Môžem vám spolu so svojím Synom dať milosti a kruh ochrany, do ktorého neprenikne žiadny padlý anjel. Satan nemôže ublížiť ani zaútočiť na všetkých, ktorí sa každý deň modlia môj svätý ruženec. Odriekaním troch alebo viacerých ružencov môžete túto ochranu rozšíriť aj na ostatných. Ak by to dokázalo urobiť čo i len sto ľudí, mohli by zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri zlý. Musíte sa zhromaždiť, deti, a modliť sa, aby ste sa ochránili.”

V posolstve z 8. decembra 2014 tiež uvádza:

“…Pod mojou ochranou sa vám dostane úľavy od útokov, ktoré bude páchať na každom kresťanovi, ktorý sa snaží zostať verný môjmu Synovi v skúškach, ktoré sú pred vami. Môj Syn mi udelil moc rozdrviť hlavu hada, aby vás mohol priviesť bližšie k nemu. Prijmite moju ochranu a ja odpoviem všetkým, ktorí ma prosia o pomoc…”

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu spolu s Matkou Spásy na jej sviatok Panny Márie Ružencovej 7. októbra.  Budeme obetovať všetky naše modlitby prosiac o jej príhovor.

Hojná láska pri adorácii vás posilňuje a upokojuje

Bude možnosť zapojiť sa do živého prenosu adorácie 7. októbra od 8:00 do 10:00 v rámci 48-hodinovej celosvetovej ružencovej križiackej kampane.

Ježiš hovorí v posolstve z 12. júna 2011:

“Moja milovaná dcéra, milosti, ktoré moje deti dostávajú pri eucharistickej adorácii, sú mocné. Nielenže vám dávajú milosti, aby ste zvládli životné utrpenie, ale posilňujú vás v láske ku mne, vášmu oddanému a vernému Spasiteľovi.

Láska, ktorá sa vylieva na duše počas adorácie, sa rozdáva v hojnosti… Ak by moje deti mohli vidieť svetlo, ktoré obklopuje ich duše počas tejto mimoriadnej svätej hodiny, žasli by.

Deti, práve počas tejto hodiny sa mi stávate veľmi, veľmi blízkymi. Toto je miesto, kde bude počuť váš hlas, vaše prosby, vaše sľuby lásky ku mne. Mnoho nádherných milostí sa vám, deti, dáva v tomto čase, preto, prosím, neignorujte moje prosby, aby ste tento čas strávili v mojej spoločnosti.

Odmenou vám bude zbavenie sa starostí, ľahkosť srdca, mysle a duše a pokoj v sebe samých. Keď ma prijmete počas Eucharistie, naplním vašu dušu. Ale keď ku mne prichádzate pri adorácii, obklopím vás do takej miery, že brány mojej milosrdnej lásky nasýtia vašu myseľ, telo i dušu. Pocítite silu, ktorá prinesie tichú dôveru, ktorú bude ťažké ignorovať…”

Ježišu, dôverujeme Ti!

Kristova zvyšková armáda zvíťazí!

JTM Global

 

Odkaz na pripojeniehttps://bit.ly/October-7and8-Rosary

Poradie hostiteľských krajín

Oktober 6 – Austrália (22hod – 24hod)

Oktober 7 – Arménsko (24hod-2hod)

Oktober 7 – Stredná Amerika (2hod – 4hod)

Oktober 7 – USA východné pobrežie (4hod-6hod)

Oktober 7 – Španielsko (6hod – 8hod)

Oktober 7 – Adorácia (8hod – 10hod)

Oktober 7 – Kórea (10hod – 12hod)

Oktober 7 – Poľsko (12hod – 14hod)

Oktober 7 – Taliansko (14hod – 16hod)

Oktober 7 – Filipíny (16hod-18hod)

Oktober 7 – Nemecko (18hod – 20hod)

Oktober 7 – VB/Írsko (20hod – 22hod)

Oktober 7 – Kolumbia (22hod – 24hod)

Oktober 8 – Čile/Argentina (24hod-2hod)

Oktober 8 – Kanada (2hod – 4hod)

Oktober 8  – Mexiko (4hod – 6hod)

Oktober 8 – Česko (6hod – 8hod)

Oktober 8 – India (8hod – 10hod)

Oktober 8 – Afrika (10hod – 12hod)

Oktober 8 – Holandsko (12hod – 14hod)

Oktober 8 – Indonesia (14hod – 16hod)

Oktober 8 – Portugalsko (16hod – 18hod)

Oktober 8 – Dánsko (18hod-20hod)

Oktober 8 – Francúzsko (20hod – 22hod)