Boh Otec: Balzam, ktorý tak naliehavo potrebujete na upokojenie vašich duší

Nedeľa, 26. februára 2012 o 21:45 hod.

Moja dcéra tým z mojich detí, ktoré sú povolané ohlasovať moje sväté slovo, aby pripravili zem na príchod môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, chcem povedať toto. Vy, moje deti, ktoré poznáte mňa, vášho milovaného Otca, musíte bojovať proti pokušeniam, ktoré sú pred vás kladené každú minútu dňa. Boli ste naplnení Duchom Svätým prostredníctvom osobitného
požehnania, ktoré dal svetu môj Syn 10. mája 2011.

Musíte pochopiť zodpovednosť, ktorej teraz čelíte. Pretože sa zjednocujete ako jedna armáda, ktorá bude tvoriť počiatok mojej Zvyškovej armády na zemi, budete napádaní zo všetkých strán. Vaša viera a vernosť mne, vášmu milovanému Otcovi a môjmu vzácnemu Synovi Ježišovi Kristovi budú skúšané nad rámec vašej vytrvalosti.

Tým, že budete nasledovať môjho Syna, budete musieť niesť ťarchu jeho kríža, a to nebude ľahké.

Budete plní pochybností, vnútorného utrpenia a skúšok a občas sa budete chcieť odvrátiť. Mnohí ľudia, ktorým dôverujete, sa vás môžu pokúsiť odradiť. Povedia vám, že si veci vymýšľate, že trpíte preludmi a potom sa vám budú posmievať, zosmiešňovať vás a odmietať. Dokonca sa môže stať, že podľahnete klamstvám a podvodu, ktoré budú namierené na to, aby vás presvedčili, že máte tieto posolstvá odmietnuť.

Bude si to vyžadovať obrovskú vieru a odvahu vziať svoj kríž a nasledovať môjho Syna, aby ste pomohli pripraviť ľudstvo na jeho slávny návrat na zem.

Budú na vás nastražené pasce. Nikdy nepadnite do pasce, keď sa od vás bude žiadať, aby ste súdili ľudí, ak neprijmú tieto posolstvá. Nikdy nebojujte s druhým, keď obhajujete moju Svätú vôľu.

Milujte sa navzájom. Buďte trpezliví voči tým, ktorí sa nielen posmievajú a hľadajú chyby v týchto posolstvách, ale ktorí pohŕdajú vami ako osobou.

Zostaňte ticho. Prejavte trpezlivosť. Prejavujte lásku tým, ktorí vyznávajú, že hovoria v mojom mene. Nikdy nesúďte iného v mojom mene, pretože nemáte autoritu. Nikdy neohovárajte druhého v mojom mene. Keď to robíte, porušujete moje prikázania.

Modlite sa za tých, ktorí vám ubližujú, aj keď je to v mojom mene.

Deti, potrebujem, aby ste sa zjednotili ako jeden. Odhoďte všetky rozdiely bokom.

Úbohé duše, ktoré potrebujú vašu pozornosť, nie sú tie, ktoré sa už obrátili, ale tie, ktoré ma vôbec nepoznajú.

Modlite sa teraz za všetky moje deti, ktoré o mne nič nevedia.

Modlite sa aj za tých, ktorí o mne vedia, ale odmietajú uznať mňa, ich Stvoriteľa, ich milovaného Otca, ktorý ich nežne miluje.

Chcem zjednotiť všetky moje deti. Vyzývam vás, aby ste odhodili všetky svoje zbrane strachu, hnevu a netrpezlivosti a dovolili mi, aby som vás vzal na cestu do raja. Táto cesta bude mučivá, ale láska a pokoj, ktoré nájdete na jej konci, budú balzamom, ktorý tak veľmi potrebujete na upokojenie svojich duší.

Pokoj, deti, je dôležitý. Je potrebná trpezlivosť.

Láska k sebe navzájom, vrátane tých, ktorí vás zraňujú alebo urážajú, je nevyhnutná, aby ste mohli vstúpiť do vlády môjho milovaného Syna v Novom nebi a na zemi v raji, ktorý som vám tak dávno sľúbil.

Váš milovaný Otec
Boh Najvyšší