Čas, kedy sa proroctvá z La Saletta a Fatimy majú naplniť, je veľmi blízko

posolstvo je z 13.augusta 2014

 

Moje drahé deti, čas, kedy proroctvá z La Saletta a Fatimy sa majú naplniť,  je veľmi blízko. Nesmiete mať strach z týchto časov, ale skôr ich privítať, pretože musíte vedieť, že zmluva môjho Otca môže byť konečne naplnená, ako to malo byť. Antikrist sa nakoniec ujme svojho kresla v Cirkvi Môjho Syna na zemi a nič nezabráni, aby sa tak stalo. Mnohí budú popierať proroctvá, ktoré som odhalila svetu, a urobia to na vlastné riziko. Tí, ktorí odmietajú prijať varovania dávané svetu a nasledujú nepriateľov Boha, vystavujú svoju dušu nebezpečenstvu a kvôli týmto zvedeným dušiam vás prosím, aby ste sa
za nich vrúcne modlili.

V súčasnej dobe sa vedie bitka o ľudskú rasu a o záchranu všetkých Božích detí a veľmi sa ubližuje tým, ktorí stoja pevne za
Pravdou, ktorú môj Syn odhalil svetu. Nemôžete nikdy vziať časť jeho Slova, alebo svätej Biblie, a potom ju odhodiť v prospech niečoho, čo vám je príjemnejšie. Pravdu nie je nikdy ľahké prijať, pretože môže zasadiť strach do srdca aj najstatočnejších a najodvážnejších kresťanov. Pravda je vždy odmietaná, a keď tŕne boli nasadené na svätú hlavu môjho Syna, Ježiša Krista, kňazi a starší sa práve modlili v chráme a vzdávali slávu Bohu, zatiaľ čo ich stúpenci Ho preklínali, keď zomieral na kríži. Tak to bolo vtedy, a tak tomu bude, až sa svet pomstí Slovu Božiemu a obráti ho hore nohami a naruby.
Nalieham na vás, drahé deti, aby ste prijali Pravdu, pretože to bude prostriedok, s akým pôjdete ľahšie ku kráľovstvu novej éry. Bez uznania toho, čo vám bolo teraz povedané, veľa duší upadne do omylu a uvíta šelmu. Vzdajú sa každého jednotlivého občianskeho práva a slobody, až budú zbožňovať nepriateľov môjho Syna a nakoniec odovzdajú svoju dušu Zlému.

Strach z Pravdy môže viesť k rozhorčeniu, pretože môže byť veľmi ťažké ju prijať. Rozhorčenie vedie k hnevu a hnev k nenávisti. Nenávisť k tejto misii a ku každej inej misii pred ňou, sa bude stupňovať, a tí, ktorí milujú mňa, Matku Božiu, budú podporovaní ju odsúdiť. Ako ma zarmucuje, keď moje meno je zneužívané k urážkam Slova Ježiša Krista, jediného a jedinečného Spasiteľa ľudstva. Zmätok postihne moje Mariánske skupiny, aby začali pochybovať o varovaniach, ktoré som dostala za úlohu predložiť svetu v La Salette a vo Fatime. Ľudia sa nebudú zaujímať o to, čo som povedala, a uveria, že dané proroctvá majú byť pre iný čas vo veľmi vzdialenej budúcnosti.

Až všetky nepokoje prepuknú a až učenie, obsiahnuté v Knihe môjho Otca bude prepísané a predložené svetu ako pravé, potom len tí s ozajstnou schopnosťou rozlíšenia pochopia Pravdu. Musíte sa usilovne modliť za prežitie Cirkvi môjho Syna, jeho Tela na zemi, aby nebolo zničené a hodené psom. Až tento deň príde, Božia spravodlivosť zasiahne a ľudstvo konečne
pochopí, aké to je byť uvrhnutý do temnoty. Deň, kedy Božie svetlo vyhasne, je časom, kedy všetky veci budú naplnené, ako bolo predpovedané.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy