Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.10.2022

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.10.2022

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Najbližšie sa stretneme 13.októbra 2022  prečo je to potrebné si...

preèítajte si viac
Hodinka križiackych modlitieb September 24, 2022

Hodinka križiackych modlitieb September 24, 2022

Registrácia tu: https://bit.ly/JTMGlobal24September2022 Drahí bojovnící, Všetci ste pozvaní zúčastniť sa na hodinke križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu za obrátenie hriešnikov, ktorá sa uskutoční 24. septembra 2022 o 15:00 stredoeurópskeho času. Keďže svet sa ponára...

preèítajte si viac
Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Najbližšie sa stretneme 13.septembra 2022  prečo je to potrebné si...

preèítajte si viac
Národné modlitebné stretnutie SK – CZ

Národné modlitebné stretnutie SK – CZ

  Srdečne vás pozývame na národne stretnutie križiackych modlitieb, ktoré sa uskutoční 14.9.2022 o 19,30hod. V tento deň je sviatok Povýšenia kríža a taktiež vigília nášho slovenského národného sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Vyprosme si spoločne pri...

preèítajte si viac