Celosvetový ruženec na 1.fatimskú sobotu v mesiaci február 4.2.2023

Na prvú fatimskú sobotu v mesiaci 4.februára 2023
sa spoločne pomodlíme celý ruženec,
a to so začiatkom o 22.hod.

Hlavným úmyslom za ktorý sa modlíme,
je skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a zasvätenie Ruska.

Linka na prihlásenie: https://us02web.zoom.us/j/83170911639

JTM Slovensko a Česko