Deň sviatku Matky Spásy, globálne ružencové stretnutie

Vy, moje deti, ste to, čo zostalo malý zárodok veriacich, ktorý pomôže, aby sa rozrástla armáda, ktorá je potrebná na vymetenie hriechu zo sveta. Vaše modlitby a obzvlášť môj najsvätejší ruženec sú zbrane, ktoré potrebujete na zničenie satana a tých, ktorých on infikuje v každom kúte sveta. (pososlstvo 9.2.2012)

V mene Matky Božej – Kráľovnej posvätného ruženca, Matky Spásy pozývame tých, ktorí majú oddanosť k našej Najsvätejšej Matke, aj všetkých nekatolíkov a vyznávačov iného vierovyznania, aby prišli a pridali sa k nám ako jedna globálna rodina lásky a záchrany, modliť sa ružencovú križiacku kampaň za ochranu našich národov a za spásu všetkých duší.

Hovor ľuďom, aby sa modlili najsvätejší ruženec, dokonca aj nekatolíkom, lebo je to najväčšia zbraň proti vplyvu Podvodníka, ktorý stená v bolesti, keď sa táto modlitba modlí. … To je zbraň, ktorá Mi bola daná, aby som mohla pomôcť zachrániť stratené duše predtým, ako konečne rozšliapem hadovi hlavu. Nikdy nepodceňujte silu ruženca, lebo čo i len jedna skupina ľudí, venujúca sa pravidelnej pobožnosti Môjho svätého ruženca, môže zachrániť svoj národ. (posolstvo 25.6.2011)

V tento výnimočný deň 4. júna prinesieme pred Matku spásy aj mená duší, ktoré sme si zapísali, alebo v tichých úmysloch požiadame o jej príhovor za spásu ich duší. Matka Spásy v Knihe Pravdy sľubuje, že prostredníctvom Križiackej modlitby 154 v deň sviatku Matky Spásy sa bude prihovárať v mene všetkých duší za Dar spásy, najmä za tie, ktoré sú vo veľkej duchovnej temnote duše.

Prosím, pozvite tých, ktorých poznáte, ktorí sú oddaní svätému ružencu a ďalším priateľom a rodine, aby prišli a pripojili sa k nám: 4. júna 2021 o 13:30 hod SEČ na túto špeciálnu globálnu ružencovú krížiacku kampaň svätého ruženca na počesť sviatku Matky Spásy.

Čas: 4. júna 2021 13:30 hod

 

toto stretnutie bude prekladané do slovenského jazyka

 

 

link na registráciu:
http://bit.ly/FeastDayoftheMotherofSalvationGlobalRosaryCrusadeJune4