Duchovná obnova Dar Ducha Svätého v Misii Spásy, 16.5.2023

Pochválený buď Ježiš a Mária

pozývame vás na duchovnú obnovu s témou

Dar Ducha Svätého v Misii Spásy

16. mája 2023 o 19:30 hod

Link na prihlásenie:

https://bit.ly/JTMCzechRepublicandSlovakia16May2023

 

JTM Česko a Slovensko