Globálna moc, Antikrist a znak šelmy

Pondelok, 15. novembra 2010 o 11:00 hod.

Teraz si uvedomuješ Pravdu a prijímaš Moje posolstvo také aké je. Napíš toto, dcéra Moja. Rýchlosť, akou sa proroctvá odhaľujú je zrejmá a viditeľná pre všetkých. Pozeraj sa na zmeny v Mojej Cirkvi, ako na jedno z prvých znamení. K tomu dôjde, keď podvodník zvedie Mojich učeníkov na scestie.

Druhé znamenie bude viditeľné tak, že mnohí z vás už nebudú mať kontrolu nad svojou vlastnou krajinou. To zahŕňa všetku materiálnu kontrolu a armádu. Moje deti, vaši vodcovia a všetci, ktorí sú zodpovední za starostlivosť o svoj ľud, stratia všetku kontrolu. Budú ako čln bez kormidla. Čln, ktorý riadia, bude bez cieľa a oni budú stratení.

Moje deti, musíte sa teraz usilovne modliť, aby ste uvoľnili zovretie, ktoré nad vami tieto zlé skupiny ľudí vyvinú. Nie sú z Božieho Kráľovstva a rafinovanou pretvárkou ich vonkajšieho zjavu si neuvedomíte, že sa jedná o mocnú silu, ktorá si dáva pozor, aby sa neprezradila.

Vy, Moje deti, nebudete o nič múdrejšie. Budete si myslieť, že žijete v ťažkých časoch, ale táto fasáda je vytvorená na to, aby ste takto uvažovali. Povstaňte teraz deti Moje.

Znak šelmy

Neprijmite tento znak. Čím viac vás bude, ktorí ho nepríjmu, o to viac vás bude počtom a budete silnejší. Tento znak – znak šelmy – by bol váš pád. Nie je to, ako to vyzerá. Jeho prijatím budete čím ďalej tým viac odstraňovaní.

Majte sa na pozore pred plánom, ktorý vedie podvodník, aby odstránil všetky znaky Môjho Večného Otca a Učenie Písma z vášho života. Uvidíte to v školách, nemocniciach a v ústave vašich krajín. Najväčšia ohavnosť, ktorá Mi spôsobuje hlbokú bolesť je odstránenie Učenia Písma tými, ktorí sa Mne, Božskému Spasiteľovi, klaňajú. Veľmi skoro uvidíte, že Moje Slovo a Učenie Pravdy bude odstránené a trestne postihované.

Vy, Moje milované deti, budete veľmi trpieť v Mojom Mene. Za to sú zodpovedné tieto zlé sily. Sú riadené satanom. Nájdete ich všade a hlavne u tých zodpovedných vodcov, od ktorých je závislé vaše prežitie. Deti, nemajte o seba strach, skôr sa bojte o tie úbohé pomýlené duše. Sú tak nakazené podvodníkom, že bude pre nich ťažké vytrhnúť sa z jeho pevného zovretia. Týmto ľudom netreba veriť. Dávajte si pozor, ako s nimi komunikujete. Budú vás držať vo veľmi silnom zovretí, pretože budú chcieť všetko ovládať. Bude pre vás ťažké postaviť sa im na odpor, pretože budú kontrolovať dokonca vašu banku, váš majetok, vaše dane a stravu, ktorú potrebujete k prežitiu.

Avšak toto nebude dlho trvať, pretože ich dni sú spočítané. Ak naďalej zostanú v otroctve zla, budú ponorení do bezodnej priepasti takej hrôzy, že už len opísať ich osud by bolo veľmi strašné a tak desivé, že človek by padol mŕtvy ako kameň, keby len na minútu zazrel muky, ktoré budú musieť znášať.

Boj sa začne odvíjať, keď Ruka Môjho Večného Otca rýchlo dopadne, aby potrestala hriechy sveta, ktoré sú viditeľné na tejto Zemi. Hriechy, pre ktoré Som zomrel. Žiadny človek, ktorý prináša svedectvo, alebo tajne spolupracuje s touto zlovestnou, ale usporiadanou armádou deštrukcie, nebude Božím dieťaťom. Táto diabolská armáda, plná démonov z hlbín pekla, vykonáva zlo v takom rozsahu, ktorý nevinní ľudia ani len nie sú schopní pochopiť.

Nechcem vystrašiť Moje deti, ale časom sa Pravda odhalí taká, aká je. Teraz povstaňte, deti Moje. Bojujte proti silám zla skôr než vás zničia. Dajte si pozor na globálne predpisy v každej forme, veľkosti, tvare alebo kóde. Pozorne sledujte svojich vodcov a tých, ktorí kontrolujú váš denný prístup k peniazom, ktoré vás budú živiť a udržovať pri živote. Musíte si teraz urobiť zásobu potravín.

Nedostali ste toto posolstvo spôsobom, ktorý odráža Moje Učenie, ale teraz Ma počúvajte. Tieto proroctvá boli predpovedané. Moje deti musia pozorne počúvať. Duch temnoty narastá a vy, Moji nasledovníci, musíte zostať silní. Udržujte si živú vieru vo Mňa prostredníctvom modlitby. Všetci Moji nasledovníci sa musia modliť denne Korunku Božieho Milosrdenstva. Ten posilní duše a v okamihu smrti im pomôže nájsť priazeň.

Moje deti, nechcem vás týmto posolstvom vystrašiť. Moji nasledovníci majú teraz voči Mne povinnosť. Dovoľte Mi povedať toto. Pamätajte si, že budete naplnení Duchom Svätým, akonáhle prijmete Moje Slovo. Nebojte sa, pretože ste boli vyvolení. Vy, Moja armáda nasledovníkov, povediete boj k porážke Zlého. Aby ste to dosiahli, musíte sa modliť.

Prichádzam s posolstvom čistej Lásky. Neuvedomujete si, že zažijete Raj, keď nebo a Zem sa spoja v jedno? Nemusíte sa ničoho obávať. Moji nasledovníci budú s telom, dušou a duchom vyzdvihnutí do ríše Božej hierarchie. Uvidíte svojich milovaných. Tých milovaných, ktorí našli milosť u Môjho Večného Otca.

Robte, čo hovorím. Modlite sa, rozprávajte sa so Mnou, milujte Ma, dôverujte Mi. Na oplátku vám dám silu. Ochranu si vyproste modlitbou najsvätejšieho ruženca, ktorý vám s požehnaním darovala Moja milovaná Matka. Túto modlitbu sa musíte modliť na ochranu proti Zlému. Na druhej strane musíte prosiť za ochranu pre tých, s ktorými prichádzate do styku, aby vás neznečistili, alebo nezahmlili vieru vo Mňa, ktorú nosíte vo svojom srdci.

Modlite sa za Mojich vizionárov a prorokov, aby boli ochraňovaní. Modlite sa za Mojich milovaných vysvätených služobníkov, tých svätých oddaných služobníkov, ktorých Som vám poslal, aby vás viedli. Rovnako ako Moji nasledovníci trpia mukami Zlého. Nikdy sa neprestane snažiť o to, aby vás oslepil voči Pravde a použije akúkoľvek záludnú taktiku, aby vás presvedčil, že vaša viera je falošná. Počúvajte Ma. Podvodník použije logiku a dôvody, zaobalené s jemným miernym spôsobom, aby vás presvedčil, že do vašich životov prináša nádej. Prostredníctvom antikrista sa bude usilovať o to, aby ste mu uverili, že je vyvolený.

Antikrist

Mnohí Moji nasledovníci padnú za obeť tomuto ohavnému podvodu. Majte sa na pozore. Bude považovaný za posla lásky, pokoja a harmónie vo svete. Ľudia si pred ním kľaknú na kolená a budú sa mu klaňať. Ukáže vám svoju moc a vy budete presvedčení, že je z Božieho zdroja.

Ale nie je. Bude vám dávať pokyny spôsobom, ktorý vám občas bude pripadať zvláštny. Praví veriaci budú vedieť, že nepochádza zo svetla. Za jeho vystatovačným, pompéznym správaním sa bude skrývať čisté zlo. Bude sa predvádzať a ukazovať niečo, čo sa bude zdať skutočným súcitom a láskou ku všetkým. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, Moje milované deti. Smeje sa za zatvorenými dverami.

Moje deti, hrozne vás zmätie. Objaví sa ako silný, sebavedomý, vtipný, starostlivý, milujúci a bude považovaný za záchrancu. Jeho pekná tvár všetkých osloví, avšak už veľmi skoro sa zmení. Vo svete spôsobí zmätok a mnohých zavraždí. Činy jeho teroru budú všetci jasne vidieť. Zničí vašu nezávislosť a bude nástrojom na zavedenie znaku – znaku šelmy. Vy, Moje deti, musíte byť silné. Neprijmite znak, pretože ak tak urobíte, dostanete sa pod jeho diabolský hypnotický vplyv.

Mnohí zomrú pre svoju vieru vo Mňa. Nebojte sa, pretože ak trpíte pre Mňa, vo Mne a so Mnou, ste vyvolení. Modlite sa, modlite sa, aby ste nepodľahli vláde jeho teroru. Postavte sa a bojujte pre Mňa.

Nedovoľte, aby antikrist celým svojím okúzľujúcim pôvabom zvíťazil nad vašou dušou. Dovoľte Mi držať vás teraz v Mojom Náručí, kolísať vás Mojou Božou milosťou, aby ste dostali silu bojovať za Pravdu. Moja Láska k vám nikdy nevyhasne. Nikdy by ste si nemali zvoliť túto cestu, lebo tiež budete pre Mňa stratení. Bude to ťažké, ale Mojim deťom sa bude mnohými spôsobmi pomáhať, aby sa zmiernilo ich utrpenie. Teraz choďte a modlite sa Moju Korunku Božieho Milosrdenstva a pripravte sa na záverečný boj.

Ježiš Kristus, Kráľ svojho ľudu

Spasiteľ a Spravodlivý Sudca