Globálne križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu

Ave Maria!

Drahi bojovníci križiackej modlitby,

pozývame vás na globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 1. októbra 2022 v sobotu o 15:00 hodine.

Ak nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa tu:
https://bit.ly/JTMGlobal1October2022

Téma na tento celý mesiac je KRISTOVA ZVYŠKOVÁ ARMADA ZVÍŤAZÍ

Nesmiete dovoliť, aby vás strach a obavy odvádzali od úlohy, ktorú pre vás pripravil môj Syn. Kristova zvyšková armáda zvíťazí a privedie, vo svojich stopách, miliardy duší, ktoré predvedie pred Boží trón.

Aké požehnanie ste dostali. Tí z vás, ktorí budú viesť a pomáhať križiackym modlitebným skupinám môjho Syna, zachraňujú miliardy duší. Tieto modlitby sú ako žiadne iné, pretože boli dané ľudstvu ako dar, s ktorým sú spojené osobitné milosti. (Matka Spásy, 31. januára 2013)

Len odvážni a statoční z vás, ktorí Ma najviac milujú, budú viesť Moju armádu k spáse. Oni so sebou pod Mojím vedením privedú do bezpečia miliardy duší. Preto sa nikdy nesmiete vzdať. (Ježiš, 28. februára 2013)

Toto Globálne križiacke modlitebné stretnutie hodinka križiackych modlitieb bude v angličtine. Prekladatelia naživo budú k dispozícii v týchto jazykoch: Nemčina, francúzština, španielčina, portugalčina, ruština/ukrajinčina, kórejčina, čínština, poľština, rumunčina, maďarčina, taliančina a vietnamčina. Aj keď váš jazyk nie je prítomný, budú zdieľané modlitebné programy, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho Milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov, vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána, a za viťazstvo zvyškovej armády.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, Kráľovnou svätého ruženca, a obetujme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Kráľovná svätého ruženca, oroduj za nás!

JTM Global