Globálne modlitebné stretnutie 22.05.2021

Všetci ste pozvaní na globálne modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu
a to 22.mája 2021 v sobotu o 13,30 hod nášho času.

Ak nie ste zaregistrovaní prosím zaregistrujte sa tu:
http://bit.ly/JTMGlobalMay22

Naša téma je „Skrze SILU Ducha Svätého, Božia láska rozšíri obrátenie.„

Toto Globálne modlitebné stretnutie je veľmi významné keďže sa bude konať na Vigíliu Zoslania Ducha Svätého.

Ako prvé Turíce, keď Duch Svätý zostúpil v podobe ohnivých jazkov na apoštolov a dal sa narodiť Cirkvi, teraz On prichádza, aby zaplavil svet Božou láskou a tá priniesla obrátenie na konci čias.

Toto Globálne stretnutie bude v angličtine. Avšak, live prenos, bude tlmočený
do slovenského jazyka. 

Pomodlíme sa svätý ruženec, Križiacke modlitby a Korunku Božieho milosrdenstva – naše duchovné zbrane v tejto Misii Spásy. Pokračujeme naďalej v modlitbách o nebeský príhovor, aby sa svet zbavil tejto pandémie Covid 19 a aby sa zastavili zlovestné plány falošného proroka a antikrista.

Zjednoťme naše srdcia ako jedna rodina Ježiš ľudstvu a modlime sa, aby Boh rozdúchal oheň svojho Ducha Svätého, oheň svojej lásky na všetky Božie deti, najmä na zatvrdilé duše.

Príď Duchu Svätý, naplň naše srdcia a rozniet v nás oheň Tvojej Lásky!

Ježiš ľudstvu GLOBAL