Globálne modlitebné stretnutie Križiackych modlitieb

JEŽIŠ ĽUDSTVU GLOBÁLNE STRETNUTIE KRIŽIACKYCH MODLITIEB

Požehnané veľkonočné obdobie Vám a vaším rodinám.

Ste srdečne pozvaní na stretnutie Ježiš ľudstvu Globálne modlitebné stretnutie Križiackych modlitieb a to 8.mája 2021 o 15:00 hod SEČ.

Ak ešte nie ste zaregistrovaní, prosím zaregistrujte sa na tomto linku: http://bit.ly/JTMGlobalMay8

Našou témou je VEČNÝ ŽIVOT: skrze LÁSKU a MILOSRDENSTVO  JEŽIŠA KRISTA.

Na našom poslednom Globálnom modlitebnom stretnutí, sme prišli k hlbšiemu oceneniu toho, aký vzácny je dar večného života, ktorý si Boh prial pre všetky svoje deti. Boh nás všetkých miluje natoľko, že obetoval svojho Jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel strašnou smrťou, aby nám dal tento dar prostredníctvom Vzkriesenia.

A počas tohto víkendového modlitebného stretnutia hlbšie pochopíme lásku a milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista, ktorý pripravuje ľudstvo na svoj Druhý Príchod.

Toto Globálne modlitebné stretnutie bude po anglicky. Avšak, tlmočníci naživo zabezpečia preklad a budú viesť modlitby v rôznych jazykoch a to: poľsky, francúzsky, čínsky, kórejsky, nemecky, rumunsky, ukrajinsky a albánsky.

Pomodlíme sa svätý ruženec, Križiacke modlitby a Korunku Božieho milosrdenstva – duchovné zbrane, ktoré máme používať v tejto Misii Spásy. Budeme sa modliť o nebeský príhovor, aby nás zbavil tejto pandémie Covid 19 a za zastavenie zlovestných plánov kontrolovať svet.

Spojme svoje srdca ako jedna Globálna rodina Ježiš ľudstvu za spásu stratených duší a ďakujme Bohu za Jeho dar večného života.

Ježišu, dôverujem ti. Zmiluj sa nad nami všetkými!