Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb

Srdečne vás všetkých pozývame na globálne modlitebné stretnutie a to 10.júla 2021 o 15:00 hod

 

 

Našou globálnou témou križiackych modlitieb je:
Iba s láskou, môže modlitba a obeta obrátiť hriešnikov a zachrániť duše.

Nasledujúce 2 globálne stretnutia budú venované príprave na nasledujúci mesiac august, ktorý je mesiacom spásy duší.

Kľučovým prvkom križiakov bojovníkov Ježiš ľudstvu, v Misii spásy, je ponúknuť modlitby a obety za stratené a bezmocné duše.

Link: https://bit.ly/JTMGlobalJuly10

stretnutie nebude prekladané do slovenského jazyka