Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb

Pozývame vás na Globálne modlitebné stretnutie a to

24.júla 2021 o 13,30 hod. 

Témou stretnutia bude nadchádzajúci mesiac august, ktorý je celý venovaný záchrane duší.

Linka na prihlásenie: https://bit.ly/JTMGlobalJuly24 

Stretnutie bude tlmočené do slovenského jazyka.

Ježiš ľudstvu GLOBAL