Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb

Ave Maria!

Drahý bojovník križiackej modlitby,

pozývame ťa na globálne modlitebné stretnutie križiackych modliteb Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční

3.septembra 2022 v sobotu o 15:00 hod

Ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa tu: https://bit.ly/JTMGlobal3September2022

Téma tohto mesiaca je ZJEDNOTENIE SA V MISII

Zjednoťte sa teraz so mnou, aby sa moja rodina oddaných nasledovníkov spojila v jedno, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú alebo z akej krajiny, aby porazila nenávisť vo svete.

Láska je oveľa silnejšia ako nenávisť. Nenávisť je oslabená, ak sa na ňu odpovedá láskou.  (Ježiš, 4.marca, 2012)

Musíte sa zaviazať sľubom, deti, že prijmete Jeho pokyny, a Jeho láska vás obklopí, aby vás urobila silnými.. (Matka Spásy, 25.október, 2012)

Toto globálne križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu bude v angličtine. Živé preklady budú k dispozícii v: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky/ukrajinsky, kórejsky, čínsky, chorvátsky, indonézsky, rumunsky, taliansky a holandsky. Aj keď váš jazyk nebude zastúpený, modlitebné programy budú zdieľané, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby, ako i korunku k Božiemu milosrdenstvu za spásu všetkých hriešnikov, vrátane tých, ktorých nosíme v srdci, a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu, spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global