Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, 5. November 2022 o 14:00

Drahý modlitebný bojovník,

Ave Maria!

Pozývame ťa na Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 5. novembra 2022 o 14:00 hod.

Ak ešte nie si zaregistrovaný, prosím použi tento link: https://bit.ly/JTMGlobal5November2022
Webinar ID: 847 9481 2847

Téma na celý tento mesiac je: ZA OCHRANU KRESŤANOV NA CELOM SVETE V ČASE STRAŠNÉHO BOJA NA OBRANU PRAVDY.

Vaša viera bude zosmiešnená tým najzákernejším spôsobom, takže keď budete brániť moje slovo, budú vás považovať za krutých, neláskavých a bez súcitu k tým, ktorí neveria v Boha. (Ježiš, 5. augusta 2013)

Ak vám niekto ublíži, ponúknite Mi túto skúšku, aby som kvôli nej mohol zachrániť duše. Ak vás trápia boje, ktorým čelíte a nad ktorými nemáte kontrolu, musíte Mi dovoliť, aby som vám odňal vaše bremeno. (Ježiš, 21. novembra 2012).

Toto modlitebné stretnutie bude v angličtine. Živý preklad bude k dispozícii v týchto jazykoch: francúzština, španielčina, portugalčina, ruština/ukrajinčina, kórejčina, čínština, chorvátčina, čeština, indonéština, kantončina a holandčina. Napriek tomu, že váš jazyk nemá živý preklad, môžete sa pripojiť k modlitbe prostredníctvom preložených modlitebných programov, ktoré budeme s vami zdieľať na začiatku stretnutia.

Budeme sa modliť Svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov, vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána, a za víťazstvo zvyškovej armády.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global