Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb v deň Sviatku Matky Spásy

Ave Maria!

Milý bojovník križiackych modlitieb,

Pozývame ťa na globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční v sobotu 4.júna 2022, o 15:00 hod SEČ.

Ak nie si zaregistrovaný, prosím tu sa zaregistruj: https://bit.ly/JTMGlobalJune4

Toto modlitebné stretnutie je veľmi výnimočné, pretože v tento deň budeme sláviť dva špeciálne sviatky našej misie:
V sobotu 4. júna slávime sviatok Matky Spásy a v nedeľu 5. júna sviatok Zoslania Ducha Svätého.

Témou tohto modlitebného stretnutia je: NAŠA MATKA SPÁSY: NEVESTA DUCHA SVÄTÉHO A NAŠA MATKA. Tieto dva sviatky spolu veľmi súvisia: vieme, že Panna Mária sa svojím slávnym “Fiat” stala nevestou Ducha Svätého.

V tento mimoriadny sviatok Matky Spásy prednesme Matke Spásy mená duší, za ktoré by sme sa chceli modliť.

Toto modlitebné stretnutie bude v angličtine. K dispozícii budú živí prekladatelia v: nemčine, francúzštine, španielčine, portugalčine, ruštine/ukrajinčine, kórejčine, , čínščine, slovenčine, chorvátčine, rumunčine, vietnamčine a indonézštine. Aj keď váš jazyk nie je prítomný, budú zdieľané modlitebné programy, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a Korunku k Božiemu milosrdenstvu za obrátenie všetkých hriešnikov, vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána.

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou spásy, a obetujme svoje modlitby a obety za obrátenie všetkých hriešnikov v tomto mesiaci jún, ktorý je MESIACOM KAMPANE OBRÁTENIA.

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty.

Ježišu, dôverujem Ti!

JTM Global