Globálne modlitebné stretnutie Križiackych modlitieb

Ježiš ľudstvu pozvanie na modlitebné stretnutie Križiackych modlitieb

 

Všetci ste pozvaní na Modlitebné globálne stretnutie Križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, ktoré sa bude konať 24.apríla 2021 o 13,30 hod. 

Zaregistrujte sa tu: http://bit.ly/JTMGlobalApril24

Našou tohto mesačnou témou je VEČNÝ ŽIVOT: Dar skrze Kristovo zmŕtvychvstanie. Pomodlíme sa svätý ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva, a rôzne Križiacke modlitby.

Taktiež si vypočujeme rôzne posolstvá z Knihy Pravdy o význame tohto veľkého daru Zmŕtvychvstania v Božom pláne spásy všetkých Božích detí.

Toto Globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Avšak, budú zabezpečení prekladatelia, ktorí povedú modlitby v daných jazykoch: slovensky, albánsky, francúzsky, kórejsky, rumúnsky, ukrajinsky, nemecky, vietnamsky, čínsky a činsky kantónsky.

Počas tohto globálneho stretnutia Križiackych modlitieb, sa budeme modliť za nebeský príhovor, aby svet zbavil od panémie Covid 19 a obrátil srdcia páchateľov.

Zjednoťme svoje srdcia v modlitbe ako jedna rodina Ježiš ľudstvu, a modlime sa za záchranu stratených duší a ďakujme Bohu za dar večného života.

Ježiš ľudstvu Global