Globálne stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, 4.2.2023

Drahý križiacky bojovník,

Ave Maria!

Pozývame ťa na prvé globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb v novom roku, ktoré sa bude konať v sobotu, 4.februára  2023 o 14:00.

Ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa na tomto linku:  https://bit.ly/JTM-FEB-4-Global-Prayer

WEBINAR ID: 858 6472 2126

Témou tohto mesiaca je :  ZACHOVÁVAŤ PRAVDU, AKO JU STANOVIL BOH, A MODLIŤ SA, ABY ĽUDIA NEBOLI TLAČENÍ K PRIJÍMANIU NEPRAVDY.

Modlite sa za moju odvahu, aby som vás podržal, pretože budete potrebovať pevné nervy, aby ste mi zostali verní, keď bude svet donútený padnúť na zem a úplne sa vzdať slobodnej vôle pred antikristom.. (Ježiš, 7.apríla, 2014)

V mojich očiach, v mojej Cirkvi na Zemi, môžete zostať poslušní len vtedy, ak budete zachovávať Pravdu. Nikdy sa nesmiete báť hlásať Pravdu, pretože len Pravda vás oslobodí. (Ježiš, 14.januára, 2014)

Toto modlitebné stretnutie bude v angličtine. Živý preklad bude k dispozícii: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky, kórejsky, vietnamsky, indonézsky, poľsky, holandsky a rumunsky.  Aj v prípade, že váš jazyk nebude naživo prekladaný, poskytneme preložené modlitebné program, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov, vrátane našich milovaných a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána a za víťazstvo armády zbytku.

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou spásy, a obetujme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global