Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby

posolstvo z nedele, 17.júna 2012 o 20:15 hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, plány slobodomurárskych skupín ovládnuť svetové meny sa blížia k zavŕšeniu.

Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby v doposiaľ nevídanom rozsahu.

Vyhnite sa každému takémuto náhle vyhlásenému celosvetovému očkovaniu, pretože vás zabije.

Ich zlovestné projekty by šokovali všetky tie nevinné duše, ktoré nemajú ani potuchy o tom, akí sú títo ľudia mocní.

Hnaní túžbou po moci, bohatstve a v snahe pripodobniť sa Bohu vo všetkom, čo robia, sú presvedčení o tom, že sú nepremožiteľní.

Majú pod kontrolou banky, vlády a sú zodpovední za vyvolávanie teroru na Blízkom východe.

Ovládajú mnohé svetové médiá a pravda o ich hanebnosti sa ukrýva za takzvanými humanitárnymi organizáciami.

Žiaľ, len veľmi málo Božích detí vie o ich plánoch.

Vedzte teda, že ruka môjho Otca dopadne náhle a rýchle na tie národy, ktoré chránia takýchto zlovestných vodcov.

Budú postihnutí tsunami a zemetraseniami takej intenzity, že budú zmetení z povrchu zeme.

Tí, ktorí veria, že sú takí mocní, uvidia krátko pred mojim Druhým príchodom padať oheň z neba.

Z morí sa stanú ohnivé jazerá a bude pre nich ťažké, aby sa skryli pred rukou trestu, ktorý sa vyleje na tie zlé duše, ktoré odmietnu môj kalich.

Kladúc odpor až do konca budú bojovať s mojim Večným Otcom a so silami nebies.

Po boku antikrista a skupín, z ktorých on vzišiel, si až vtedy uvedomia nesprávnosť svojich počínaní, keď už bude pre nich príliš neskoro.

Mnohé z týchto skupín, vrátane predstaviteľov bánk, vlád a šéfov veľkých korporácií, ktoré sú navzájom všetky prepojené a vedno spolupracujú na tom, aby z obyčajných ľudí spravili žobrákov, sa po Varovaní obrátia, čo je potešiteľné.

Už nie je ďaleko čas, kedy oddelím tie duše, ktoré Ma milujú, od tých duší, ktoré stoja na strane zlého.

Nech je to pre vás výstrahou, keďže na obrátenie bude vymedzený už len určitý čas. Tie duše, ktoré najviac potrebujú moje
milosrdenstvo, patria k tým zlovestným skupinám, ktoré nemajú žiaden rešpekt pred Božími zákonmi.

Musíte sa modliť, aby uvideli pravdu.

Musíte sa modliť za to, aby prestali spôsobovať utrpenie pomocou ohavných zákonov, ktoré zamýšľajú uviesť do platnosti.

Musíte sa modliť za zastavenie genocídy, ktorú plánujú a ktorá by bola horšia ako tá, ktorú uskutočňoval Hitler v čase 2. svetovej vojny.

Táto skupina, početne najväčšia od jej vzniku v stredoveku, je satanovou armádou. Budú vedení antikristom. Po desaťročia plánovali zaviesť svoju kontrolu nad bankami.

Je tomu už pätnásť rokov, čo plánovali zaviesť znak šelmy čip, ktorý bude nútený si do svojho tela dať implantovať každý muž a každá žena na to, aby mali prístup k potravinám (toto sa vzťahuje na posledných pätnásť rokov, odkedy sa to plánovalo).

Teraz, keď pre nich nastal čas, aby odhalili svoju novú svetovú menu, vedzte, že modlitby a veľa modlitieb môžu pomôcť oslabiť mnohé ich plány.

Tu je modlitba “Za odvrátenie jednej svetovej nadvlády” v rámci Križiackych modlitieb (61):

“Ó, drahý Nebeský Otče, na pamiatku ukrižovania Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, Ťa vrúcne prosím, ochráň nás, Tvoje deti, od ukrižovania, ktoré plánuje Antikrist a jeho posluhovači na zničenie Tvojich detí.

Daj nám milosti, ktoré potrebujeme, aby sme odmietli znak šelmy a poskytni nám pomoc, ktorú potrebujeme, aby sme bojovali proti zlu vo svete, ktoré šíria tí, čo nasledujú cestu Satana.

Úpenlivo Ťa prosíme, drahý Otče, ochráň všetky Tvoje deti v týchto strašných časoch a urob nás dostatočne silnými, aby sme povstali a vždy hlásali Tvoje sväté Slovo.

Amen. “

Dcéra moja, som smutný z toho, že musím odhaliť tieto veci. No je potrebné, aby moji nasledovníci pochopili, čo sa deje.

Tí, ktorí týmto posolstvám neveria, nebudú mať pochybnosti vtedy, keď sa antikrist predstaví svetu tak, ako som to predpovedal.

Musíte sa v modlitbe spájať do skupín po celom svete.

Čím viac mojich nasledovníkov tak urobí, tým silnejšia bude prítomnosť Ducha Svätého a o to slabšia bude satanova armáda.

Pokúste sa nemať strach, pretože takémuto prenasledovaniu môžete čeliť iba vtedy, keď nebudete mať strach.

Pokiaľ sa dobre pripravíte tým, že sa budete riadiť mojimi pokynmi a dodržíte každodennú modlitbu, potom čas ubehne rýchlo.

Vždy Mi dôverujte.

Nezabúdajte, že som zomrel za vaše hriechy. Preto je primerané, ak mi dovolíte, aby som vás v tomto čase viedol smerom k novému kráľovstvu na zemi.

Len Ja, Ježiš Kristus, vás môžem viesť. Pamätajte si, že bezo Mňa ste ničím.

Váš Ježiš