Ľudia si zvolia svoj vlastný osud

1. január 2015 o 23:50 hod.

 

 

Moje drahé deti, onedlho dôjde k veľkému podvodu, ktorý ako
opona padne na zem. Tento klam takmer vyhladí Pravdu, ale tí, ktorí sú
požehnaní Svetlom milosti môjho Syna, budú vidieť lži, ktoré zastierajú Slovo
Božie.

Od doby, kedy bol stvorený človek, Boh nedovolil svojim
nepriateľom podľahnúť takému klamu – klamu, ktorý má len jeden účel. A to
vyhladiť všetky stopy Boha vo vašej spoločnosti, aby tak všetci, ktorí
nepochádzajú od Neho, boli povýšení do vysokých mocenských pozícií. Boh to
dovoľuje ako najväčší skúšku ľudstva, aby zistil, kto je za Neho
a kto je proti Nemu.

Svet sa dopustil ťažkých urážok voči môjmu Večnému Otcovi,
a to ho ponára stále hlbšie do smrteľného hriechu. Zasvätení služobníci, vrátane
kňazov, biskupov a kardinálov cez štyridsať rokov zlyhali v tom, že neučili
Božie deti Pravdu. Mnohí z nich neuznávajú existenciu hriechu, ani nevarovali
ľudí  pred vážnym nebezpečenstvom, ktoré dušiam prináša smrteľný hriech. Boží
služobníci majú jedinú povinnosť, a tou je poučovať veriacich vo všetkom, čo sa
týka morálky a ukazovať dušiam nebezpečenstvo, ak nežijú dobrý život. Hriech už
viac nie je spomínaný ako najväčší nepriateľ, ktorý spôsobuje, že sa človek
oddeľuje od Boha.

Deti, Boh vám nechce naháňať strach, ale nikdy nesmiete byť
v pokušení uveriť, že peklo neexistuje, pretože ono skutočne je. Ľudia si
zvolia svoj vlastný osud a duše, ktoré neprosia Boha, aby im odpustil ich
hriechy, zistia, že je veľmi ťažké vstúpiť do brán kráľovstva môjho Syna.

Musíte sa vždy držať Pravdy. Boh odhalil Pravdu skrze
svojich prorokov. Neobracajte sa k Pravde chrbtom, lebo ak to urobíte, prijmete
falošné učenie a chybne uveríte, že otvára brány k vášmu dedičstvu.

Tak mnoho ľudí je uvádzaných do omylu a verí, že akonáhle sa
budete starať o materiálne blaho Božích detí, že to je všetko, na čom záleží.
Starajte sa o svoje duše, drahé deti, pretože máte dušu, a tá bude trvať večne,
nech už bude bývať s mojím Synom v jeho kráľovstve, alebo bude od Neho
odvrhnutá. Nikdy nezanedbávajte svoje vlastné duše, lebo inak zistíte, že je
ťažké sa s mojím Synom zjednotiť.

Pravda bude žiť navždy, pretože je Slovom Božím. Nemôže sa
nikdy zmeniť.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy