Matka Spásy: Bude vyhlásená nová, krutá svetová vojna

Piatok, 6. septembra 2013 o 18:46 hod.

Moje drahé dieťa, na pokyn svojho Syna, Ježiša Krista, musím zjaviť, že vojny, ktoré sa teraz rozpútajú na Blízkom východe, budú predzvesťou veľkej bitky, pretože bude vyhlásená nová, krutá svetová vojna.

Ako to láme Najsvätejšie Srdce môjho úbohého trpiaceho Syna. Nenávisť, ktorá preniká do sŕdc tých vodcov, ktorým obyčajní ľudia zverili zodpovednosť za riadenie svojich krajín, sa bude šíriť. Zradia svoje vlastné národy. Milióny ľudí bude zabitých a zapojených bude mnoho národov. Musíte vedieť, že duše tých, ktorí budú zavraždení a ktorí sú nevinní v akomkoľvek zločine, zachráni môj Syn.

Rýchlosť týchto vojen sa bude stupňovať a nie skôr, ako sa do nich zapoja štyri časti sveta, bude vyhlásená veľká vojna. Žiaľ, použijú sa jadrové zbrane a mnohí budú trpieť. Bude to desivá vojna, ale nebude trvať dlho.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za všetky nevinné duše a pokračujte v modlitbe môjho najsvätejšieho ruženca trikrát denne, aby ste zmiernili utrpenie, ktoré bude dôsledkom tretej svetovej vojny.

Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedala na moje volanie. Vedz, že v nebi je v tomto čase veľký smútok a s ťažkým srdcom ti prinášam túto hroznú správu.

Vaša Matka
Matka Spásy