Matka Spásy: Modlite sa, aby sa v Iráne zabránilo jadrovej vojne

Štvrtok, 23. februára 2012 o 16:00

Moje dieťa, je čas, aby sa moje deti spojili ako jeden celok v úcte k môjmu drahému synovi, aby sa v Iráne zabránilo jadrovej vojne.

Táto vojna je veľmi blízko a vy sa musíte usilovne modliť, aby ste ju zastavili, pretože zabije milióny Božích detí.

Satan a jeho démoni pracujú na tom, aby spôsobili strašnú skazu.

Ak zabíjajú duše skôr, ako dostanú šancu vykúpiť sa v očiach môjho Syna, sú stratené.

Toto je plán zlého.

Hľadá mnoho duší, aby im zabránil vstúpiť do kráľovstva môjho Otca.

Môj svätý ruženec môže, keď sa budete modliť všetky tajomstvá ako jednu modlitbu, zabrániť vojne deti.

Zjednoťte sa teraz na jeden deň a modlite sa môj svätý ruženec, aby bola zastavená táto atómová vojna, ktorá sa teraz plánuje.

Modlite sa za tie úbohé duše nielen v Iráne, ale aj v krajinách, ktoré sa do toho nechtiac zaplietli.

Modlite sa aj za tie úbohé krajiny, ktoré sú využívané ako figúrky v podlej hre klamstiev, ktorú plánujú skupiny, ktoré nepochádzajú od Boha, môjho večného Otca.

Choďte teraz, moje deti, a zhromaždite všetky moje deti, aby sa modlili za zmiernenie tohto veľkého zverstva proti ľudstvu.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy