Matka Spásy: Môj čas, keď rozšliapem hada, sa približuje

Utorok, 10. apríla 2012 o 20:45

Som vaša milovaná Matka, Kráľovná zeme. Som Nepoškvrnené Počatie, Panna Mária, Matka Ježiša, ktorý sa stal telom.

Dieťa moje, čas víťazstva môjho Nepoškvrneného srdca sa blíži.

Môj čas, keď rozšliapem hada, sa približuje. Ale kým príde deň, keď budú satan a jeho démoni vyhnaní na púšť, na zemi vypukne veľký zmätok.

Pre tých, ktorí veria v môjho Syna, to bude čas trápenia. Katolícka cirkev ich bude ťahať dvoma rôznymi smermi.

Jedna polovica bude z povinnosti veriť, že je potrebné nasledovať falošného proroka, pápeža, ktorý nastúpi po pápežovi Benediktovi XVI.

On, šelma, je odetý ako baránok, no nie je od môjho Otca – Boha Najvyššieho – a bude klamať úbohé duše vrátane kňazov, biskupov a kardinálov.

Mnohí ho budú nasledovať a uveria mu, že ho poslal Boh, aby vládol nad jeho Cirkvou na zemi.

Nanešťastie budú mnohé duše nasledovať jeho učenie, ktoré bude urážkou môjho Otca.

Ostatní, naplnení Duchom Svätým a obdarení milosťou rozlišovania vďaka svojej pokornej duši, okamžite spoznajú, že v Cirkvi v Ríme sedí podvodník.

Nový falošný pápež už teraz, ešte pred svojím nástupom na Petrov stolec, plánuje odsúdiť učenie môjho Syna. Potom odsúdi mňa, blahoslavenú Božiu Matku, a zosmiešni moju úlohu Spoluvykupiteľky.

Moje dieťa, tvoja úloha bude ešte ťažšia ako predtým. Mnohé z mojich detí sú totiž veľmi zmätené. Urážky, ktorým každý deň čelíš a muky, ktoré v mene môjho Syna znášaš, budú narastať.

Nikdy sa neobávaj povedať svetu pravdu, moje dieťa.

Stávaš sa silnejšou v dôsledku fyzického a duševného utrpenia, ktoré prijímaš v mene môjho Syna, aby si zachránila duše.

Bude vynaložené každé úsilie, predovšetkým zo strany jednej skupiny v Katolíckej cirkvi, aby moje posolstvá, ktoré som ti odovzdala, boli zamietnuté.

Tvoja poslušnosť a vernosť mne a môjmu milovanému Synovi bude skúšaná ako nikdy predtým. To ťa môže viesť k tomu, že sa stiahneš, ale ak sa to stane, nebude to trvať dlho.

Modli sa, moje dieťa, za všetky Božie deti, ktoré sú bez vlastnej viny vťahované do záverečného boja o duše. Toto všetko sa musí stať, pretože je to zaznamenané v Knihe môjho Otca.

Všetci anjeli v nebi ťa ochraňujú, moje dieťa, v tejto tak trochu osamelej misii.

Vždy maj na pamäti, aká dôležitá je modlitba.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože bez modlitby, predovšetkým bez modlenia sa môjho svätého ruženca, vás satan môže odviesť od svätého slova môjho drahého Syna.

Nezabúdajte ani na dôležitosť pôstu, pretože ten drží zvodcu na uzde.

Bez pravidelnej modlitby, moje deti, to bude pre vás ťažké, aby ste zotrvali v blízkosti môjho Syna.

Nikdy sa nebojte budúcnosti, deti, pretože keď zostanete blízko môjho Syna, budete chránené.

A udelia sa vám potrebné milosti, aby ste pripravili svoje duše a duše svojich rodín na Novú éru mieru, ktorá bola tak dávno predpovedaná.

Vaša milovaná Matka
Kráľovná Zeme
Matka Spásy