Modlitba sv.ruženca na záchranu slovenského a českého národa

Srdečne vás všetkých pozývame na modlitbu svätého ruženca za naše národy
a to 5.júna 2021 o 18:00 hod.

Link : zoom.us/j/95327393434

Tým, že sa budete modliť tri a viac ružencov, môžete túto ochranu rozšíriť aj na iných. Dokonca vtedy,
ak by to robilo sto ľudí, by tak mohli zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri satan.
Deti, musíte sa spolu schádzať a modliť sa za vašu ochranu.
(posolstvo z 20.júna 2012)