Národné križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu SK-CZ, 10.10.2023

Drahý križiacky bojovník,

Pokoj s Tebou!

Všetkých vás pozývame na národné SK-CZ križiacke modlitby Ježiš ľudstvu za spásu všetkých duší v utorok 10.10.2023 o 19:30hod.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM SK-CZ