Národné križiacke stretnutie Ježiš ľudstvu SK-CZ, 12.12.2023

Ave Maria!

Drahá zvyšková rodina,

Pozývame ťa na 60-minútové národné križiacke stretnutie SK – CZ Ježiš ľudstvu. V utorok 12. decembra, 2023 o 19:30hod

Téma tohto mesiaca Dar lásky v rodinnom spoločenstve

Ak nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa tu: https://bit.ly/47nLvwz

“…Milujte svoje rodiny a odpúšťajte minulé previnenia. Milujte všetkých, vrátane tých, ktorí vás nenávidia. Nenávisť môžete prekonať zdieľaním lásky, a hoci to môže byť niekedy ťažké, budete vďaka tomu silnejší a pokojnejší. Nenávisť je negatívna emócia a vyčerpáva dušu hlbokým pocitom nešťastia. Pohlcuje jadro duše, až kým nezomrie. Nedovoľte nenávisti, aby vás oddelila od daru lásky, ktorý je najmocnejšou milosťou, pretože pochádza od Boha…” (20. decembra 2014)

Pozvite všetkých svojich priateľov a rodinu, aby sa k nám pridali.

Ježišu, dôverujeme Ti!
JTM SK – CZ