Národné modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu CZ-SK, 26.12.2023

Pocvhálený buď Pán Ježiš Kristus,

srdečne vás pozývame na národné modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu CZ-SK a to

v utorok, 26.decembra 2023 o 19:30 hod.

Téma: Dar lásky v rodinnom spoločenstve

Odkaz na prihlásenie:

https://bit.ly/NárodníkřížovávýpravaČeskoRaSlovensko26DEC2023

JTM SK-CZ