Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb 11.10.2022

Ave Maria!

Drahí bojovníci križiackej modlitby,

pozývame vás na globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 11. októbra 2022 v utorok o 19:30 hodine.

Ak nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa tu:
https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia11October2022

Téma na tento celý mesiac je KRISTOVA ZVYŠKOVÁ ARMADA ZVÍŤAZÍ

„Nesmiete dovoliť strachu a obavám, aby vás odvádzali od úlohy, ktorú si môj Syn pre vás vyhradil. Kristova zvyšková armáda zvíťazí a privedie vo svojich stopách miliardy duší, ktoré predstaví pred Božím trónom.

Aké požehnanie ste dostali. Tí z vás, ktorí budú viesť a pomáhať križiackym modlitebným skupinám môjho Syna, zachraňujú miliardy duší. Tieto modlitby sa nepodobajú žiadnym iným, pretože boli dané ľudstvu ako dar, ku ktorému sa viažu zvláštne milosti.“ (Matka Spásy, 31. januára 2013)

Len odvážni a statoční z vás, ktorí ma najviac milujú, budú viesť moju armádu k spáse. Oni so sebou pod mojím vedením privedú do bezpečia miliardy duší. Preto sa nikdy nesmiete vzdať. (Ježiš, 28. februára 2013)

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho Milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov, vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána, a za viťazstvo zvyškovej armády.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, Kráľovnou svätého ruženca, a obetujme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Kráľovná svätého ruženca, oroduj za nás!

JTM SK-CZ