Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb SK a CZ

Srdečne vás všetkých pozývame na Národné modlitebné  stretnutie križiackych modlitieb
a to 10.augusta 2021 o 19,30 hod.

https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechiaAugust10

Modlite, modlite, modlite sa v tomto čase za duše, ktoré môžu trpieť počas týchto udalostí.
Využite tento mesiac k modlitbám za všetky duše, ktoré môžu zahynúť vo vojnách, zemetraseniach, alebo pri nadchádzajúcom celosvetovom vyznaní hriechov, ktorým bude Varovanie. ( Matka Spásy 1.augusta 2012)