Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb SK – CZ

Srdečne vás všetkých pozývame na Národné modlitebné stretnutie SK – CZ,
ktoré sa uskutoční

14.9.2021 o 19,30 hod.

Téma : Modlime sa proti prenasledovaniu kresťanstva
v sekulárnom  svete

Link : https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechiaSeptember14

Ježiš ľudstvu SK – CZ