Národné stretnutie križiackych modlitieb SK-CZ 9.5.2023

Pozývame ťa na národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb SK – CZ Ježiš ľudstvu za Odovzdanie sa do svätej Božej vôle a za dary lásky, pokory a rozlišovania, ktoré sa uskutoční v utorok 9.mája 2023 o 19,30hod

stretnutie sa bude konať na tomto linku: https://bit.ly/JTMSlovakiaCzechia09May2023

Budeme sa spolu modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov. Zjednoťme svoje srdcia ako jedna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov, ako i za odovzdanie sa Božej vôli a za dary lásky, pokory a rozlišovania.

Ježišu, dôverujeme Ti!