Národné stretnutie križiackych modlitieb SK-CZ 14.3.2023

Drahý križiacky bojovník,

Ave Maria!

Pozývame ťa na globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb, ktoré sa bude konať v utorok, 14.marca 2023 o 19:30hod.

Ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa na tomto linku: https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia14March2023

Témou tohto mesiaca je:  PONÚKNUŤ UTRPENIE JEŽIŠOVI AKO POMOC PRI SPÁSE DUŠÍ

Potrebujem vaše utrpenie, pretože zachraňuje duše hriešnikov, ktorí by inak skončili v pekle. Jedného dňa sa pozriete do ich duší a zaplaví vás láska a radosť, keď ich uvidíte sedieť vedľa mňa pri tróne môjho Otca.

Hriešnici budú vždy objatí ako prví, keď sa budú kajať. Na prekvapenie mojich nasledovníkov budú vždy v prvej línii. Tieto duše sa ku mne dostali vďaka modlitbám a utrpeniu mojich nasledovníkov a mojich vyvolených duší. Moji nasledovníci to pochopia, pretože sa vďaka spojeniu so mnou budú radovať zo spasenia takýchto duší. (Ježiš, Sep 14, 2011)

Počas tohto pôstneho obdobia sa budeme modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!