Národný seminár CZ-SK: Zachovávanie svätého Božieho slova a odmietanie nepravdy 21.03.2023

Pozývame vás na národný seminár CZ-SK

Téma: Zachovávanie svätého Božieho slova a odmietanie nepravdy

Kedy: 21. marca 2023 o 19:30 hod.

Odkaz na registráciu: https://bit.ly/JTMCzechRepublicSlovakia21March2023

Matúš 4,4 “Nielen chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst.”

Tento verš z Ježišovho evanjelia by mal každému pripomenúť, aby sa uprostred zmätku dnešného sveta sústredil na sväté Božie slovo.

Od čias Adama a Evy sa diabol snaží oklamať Božie deti. Satanove pokračujúce pokusy oklamať človeka, aby odmietol Boha, neboli nikdy tak zjavné ako v dnešnej dobe.
Nové výklady desiatich Božích prikázaní vedú k falošným učeniam, ktoré pokúšajú veriacich, aby tolerovali a prijímali hriech. V súčasnosti sa šíri kríza viery kvôli liberálnej a svojvoľnej cirkevnej hierarchii, ktorá propaguje falošné evanjelium milosrdenstva.

Ježiš to ďalej vysvetľuje vo svojom posolstve z 11. októbra 2012:
“Tieto lži v podobe nových zákonov, nových myšlienok a nových pravidiel slúžia len jednému cieľu. Porušujú Božie zákony. Sú to zákony tolerancie, ktoré otvorene umožňujú, aby sa skutky hriechu zakotvili vo vašich ústavách a cirkvách.”

Systematické odmietanie Božej pravdy v dnešnom svete nám ukazuje, že žijeme vo veľkom odpadlíctve, ktoré predpovedali Písma.
Počúvajme jednu hodinu, ako náš Pán Ježiš učí, aké dôležité je stáť za svätým Božím slovom pre spásu našich duší.

Pozvime na tento seminár rodinu a priateľov, dokonca aj tých, ktorí patria k rôznym denomináciám a vierovyznaniam, aby vedeli, ako brániť Sväté Božie slovo a odmietnuť falošné učenia, ktoré stravujú svet a vedú duše do pekla.

Ježišu, dôverujeme Ti!