Národný seminár Medaila Spásy, dar obrátenia pre celý svet

 

Srdečne vás pozývame na Seminár Medaila Spásy, dar obrátenia pre celý svet,
ktorý sa uskutoční 15.februára 2022 o 19,30hod.

Teraz vedzte, že dary dané svetu skrze moju Matku, počas stáročí, musia byť použité na vašu ochranu. Taktiež vedzte, že Medaila Spásy – oveľa silnejšia, ako akákoľvek iná – bude vašou obranou proti vábeniu Antikrista. Bude podniknutý každý pokus, aby sa zastavila Medaila Spásy, ale nič nezastaví Sily spojené s týmto darom.

 Počas tohto seminára sa naučíme niečo viac o dôležitosti Medaily Spásy a taktiež ako je veľkým darom obrátenia a ochrany celého sveta.

Link: https://bit.ly/JTMSCFeb15

Tešíme sa na stretnutie

JTM Slovensko a Česko