Online Konferencia – Veľké odpadlíctvo na Konci čias.

Drahí priatelia v našom Pánovi Ježišovi Kristovi,

Ste srdečne pozvaní na veľmi dôležitú udalosť: „Online Konferenciu – Veľké odpadlíctvo na Konci časov.“

Katolícka cirkev je uprostred veľkej krízy. Veľa komentátorov v katolíckych médiách už v skutočnosti hovoria, že Cirkev je už možno uprostred de facto rozkolu. Na jednej strane stoja vysoko postavení liberálni preláti, ktorí presadzujú zásadné zmeny v Cirkvi: zväzky rovnakého pohlavia, spolužitie, antikoncepcia, tolerancia potratov a mnoho ďalších. Na druhej strane máme verných kardinálov a biskupov, ktorí bojujú za zachovanie skutočného tradičného učenia Katolíckej cirkvi.

Žijeme uprostred Veľkého odpadlíctva na Konci časov,ktoré bolo už dávno predpovedané. Žijeme v období obrovskej straty Pravej viery, tesne pred Druhým Príchodom nášho Pána.

Na tejto 3-dňovej online konferencii sa budeme podrobne venovať tomuto prorokovanému Veľkému odpadlíctvu na Konci časov. Pôjde o 3-dňovú online konferenciu, ktorá sa bude konať v nasledujúcich dňoch:

1.deň: 2.mája, 18:00 – 19:30 hod SEČ
2.deň: 8.mája, 18:00 – 19:30 hod SEČ
3.deň: 9.mája, 18:00 – 19:30 hod SEČ

1.deň sa bude týkať proroctiev rôznych svätcov, mariánskych zjavení, ako aj súčasných proroctiev o Veľkom odpadlíctve. Obzvlášť sa hlbšie pozrieme na proroctvá o Veľkom odpadlíctve založené na posolstvách Svätej Trojice z Knihy Pravdy.

2.deň bude podrobne pokrývať hlavné zmeny, ktoré sa už v Katolíckej cirkvi udiali (a stále dejú). Tieto zmeny v Cirkvi, ktoré sa dejú pred našimi očami, sú naplnením proroctva poskytnutého v neuveriteľných detailoch o tomto Veľkom odpadlíctve na Konci časov.

3.deň nám dá praktické rady, ako sa môžeme pripraviť na ďalšie zmeny v Cirkvi a ako môžeme zostať v Pravde nášho Pána Ježiša Krista.

Môžete sa zaregistrovať tu (zaregistrujte sa na každý deň):

1.deň : http://bit.ly/GreatApostasySlovakiaandCzechiaDay1
2.deň: http://bit.ly/GreatApostasySlovakiaandCzechiaDay2
3.deň: http://bit.ly/GreatApostasySlovakiaandCzechiaDay3 

Neváhajte a spropagujte toto podujatie so všetkými, ktorých poznáte, zdieľaním vyššie uvedených registračných odkazov.