Panna Mária Svätá Matka Božia, jej úloha ako Matky Spásy

Pán Ježiš hovorí: “Ona je Spoluvykupiteľkou, Sprostredkovateľka milostí a Obhajkyňa. To znamená, že Moja Blahoslavená Matka bola vybraná Bohom, aby pomohla Mne, jej Synovi, v konečnom pláne spásy.
Jej úloha v tejto významnej dobe nie je pochopená. Ona porodila Vykupiteľa ľudstva a priviedla na svet dar spásy, kvôli jej súhlasu stať sa Mojou Matkou. Teraz je Matkou všetkých Božích detí a bola jej daná moc rozdrviť Satana, ako Ja pripravujem zachrániť ľudskú rasu od jeho zlovoľných plánov ako oklamať Božie deti.” (posolstvo 15.augusta 2012)

V kresťanskom svete sa veľa diskutovalo a debatovalo o úlohe Márie Matky Božej v dejinách spásy. Prostredníctvom posolstiev v Knihe pravdy máme teraz tú česť dozvedieť sa viac o dôležitosti Panny Márie pod jej posledným titulom z Neba ako Matky spásy, nielen ako Božej Matky, ale aj, ako hovorí Pán Ježiš , vo svojej úlohe Matky všetkých Božích detí v konečnom Božom pláne spásy.

Pripojte sa k nám 5. júna na veľmi špeciálnej konferencii. Prejdite sa po krásnej ceste lásky, spoznávajúc Najsvätejšiu Pannu Máriu od jej mladosti, od vtedy, ako dala svoje „áno“ Pánovi, aby sa stala Božou Matkou, ako sa stane Matkou všetkých Božích detí na našej ceste tu na zemi k Večnej spáse v Novom raji.

Pozvite svojich priateľov a rodinu, aby sa k nám pripojili: v sobotu 5. júna 2021 o 13:30 hod na túto globálnu špeciálnu konferenciu na počesť Matky Spásy.

Táto globálna špeciálna konferencia bude v angličtine, bude však obsahovať živé preklady do ďalších jazykov: francúzsky, čínšky, kórejsky, nemecky, rumunsky, španielsky, portugalsky, albánsky, slovinsky, slovensky, poľsky, rusky a maďarsky. Prosím, zaregistrujte sa!

Čas: 5.júna, 2021 13:30 hod SEČ

Zaregistrujte sa:  http://bit.ly/VirginMarytheHolyMotherofGodandHerRoleJune5

 

JTM GLOBAL