Posledné tajomstvo Fatimy odhaľuje pravdu o zlovestnej satanskej sekte, infiltrovanej vo Vatikáne

posolstvo z štvrtka 26. januára 2012 o 21.40 hod

 

Moja drahá milovaná dcéra, nadišiel čas, aby bola svetu odhalená celá pravda o tajomstvách z Božej sféry.

Po určitý čas bola pravda skrytá. Uznanie Mojich Božích zásahov vo svete prostredníctvom zázrakov, zjavení a Božej komunikácie s vyvolenými dušami, bolo Mojou Cirkvou po mnoho rokov odsúvané stranou.

Prečo Moja Cirkev pociťovala potrebu potláčať pravdu, ktorá bola potrebná na posilnenie viery Mojich detí všade vo svete, to vie len ona.

Počiatočná ignorancia a ponižujúce zaobchádzanie zo strany Mojej Cirkvi boli údelom každého pravého vizionára, patriaceho Mne a Mojej Matke.

Dcéra Moja, dokonca aj posledné tajomstvo z Fatimy nebolo odovzdané svetu, pretože by odhalilo pravdu o zlovestnej satanskej sekte, ktorá sa infiltrovala do Vatikánu.

Posledná časť tajomstva nebola odhalená z dôvodu, aby bola chránená zlovestná sekta, ktorá od dôb zjavení Mojej Matky na svätom mieste vo Fatime prenikala vo veľkom počte do Vatikánu.

Moja dcéra Lucia bola umlčaná silami, ktoré ovládajú časť Vatikánu a nad ktorými Moji úbohí milovaní pápeži majú len malú kontrolu.

Pozrite sa, ako prekrútili nielen samotnú pravdu Môjho učenia, no zaviedli nové metódy katolíckej liturgie, ktoré urážajú Mňa a
Môjho Večného Otca.

Katolícka Cirkev je tou pravou Cirkvou a ako taká je prvoradým cieľom Satana a jeho zlovestnej sekty.

Pravda pochádza odo Mňa.

Pravda sa stáva pre ľudstvo nepohodlnou, pretože môže v sebe zahŕňať osobnú obetu.

Pravda v niektorých prípadoch vyvoláva pohoršenie a v mnohých prípadoch je považovaná za kacírstvo.

Napriek tomu vás jedine pravda môže oslobodiť od klamstiev, ktoré prichádzajú od Satana a ktoré zaťažujú vašu dušu ako ťažké bremeno.

Nadišiel čas, aby vo svete, ktorý je plný klamstiev, bola odhalená pravda.

Dcéra Moja, tak veľa klamstiev bolo prezentovaných Mojim deťom falošnými náboženstvami, falošnými bohmi, falošnými cirkevnými vodcami, falošnými politickými vodcami a organizáciami ako aj falošnými médiami.

Tak veľa pravdy je skrytej. No napriek tomu, ak by pravda o tom, čo sa vo svete deje, bola dnes odhalená, tak by ju len veľmi málo ľudí prijalo.

To isté platí aj o Desatore Božích prikázaní Môjho Otca. Tie sú pravidlami, ktoré ustanovil Môj Večný Otec a ktoré odovzdal Svojmu prorokovi Mojžišovi.

Pravda je vždy nemenná a nezáleží na tom, do akej miery sa ju ľudstvo snaží pozmeniť.

Prikázania Môjho Otca nie sú už všeobecne uznávané, dokonca ani medzi kresťanskými Cirkvami.

“Nezabiješ” znamená, že nesmiete zabiť inú ľudskú bytosť. To platí za každých okolností, ak sa nejedná o sebaobranu.

Nikto nemôže ospravedlniť vraždu, ktorou je potrat, poprava alebo eutanázia. Nikto.

To je smrteľný hriech a je trestaný večným životom v pekle.

Akceptujú to Moje deti, dcéra Moja? Nie, neakceptujú a dokonca schvaľujú také zákony, ktoré vraždu nielen pripúšťajú ale ju aj majú ospravedlniť v Božích očiach. Ale tak tomu nie je.

Každé z Desatora prikázaní Môjho Otca sa dennodenne porušuje.

No napriek tomu Moja Cirkev nikdy nekáže o závažnosti hriechu. Ona nikdy nepovie ľuďom, že pôjdu do pekla, ak by spáchali smrteľný hriech a nekajali sa z neho.

Moje srdce sa týmto hlboko zraňuje.

Moje Cirkvi na celom svete nekážu pravdu.

Mnohí Moji posvätení služobníci už viac neveria v skutočnosť, akou sú peklo a očistec.

Nestotožňujú sa s prikázaniami Môjho Otca no ospravedlňujú každý hriech.

Hovoria o milosrdenstve Môjho Otca, ale nedokážu vysvetliť následky smrti v stave smrteľného hriechu. Mimoriadne Ma urážajú, keď si neplnia svoje povinnosti, ktoré im boli stanovené.

V mnohých prípadoch sú preto zodpovední za stratu tak mnohých duší.

Vy všetci, ktorí o sebe prehlasujete, že veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa všetkých vecí, zobuďte sa pre pravdu a uvedomte si nasledovné:

Existuje len jedna pravda.

Nemôže byť viac, než len jedna pravda.

Čokoľvek iné, než pravda, je lož a nepochádza od Môjho Nebeského Otca, Boha Stvoriteľa všetkých vecí.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus