Pripravte sa na Varovanie – osvietenie svedomia

Piatok, 28. januára 2011 o 00:15 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes večer si dostala milosti, ktoré ťa posilnia aby si mohla pokračovať v tomto posvätnom diele. Skrze oddanosť Mojich milovaných a vzácnych nasledovníkov, ktorí sa za teba usilovne modlia, budeš, Moja dcéra, rýchlo napredovať, aby si dokončila Knihu Pravdy. Bez ohľadu na to, ako si rozptýlená, je stále pre teba ťažké odmietnuť tvoju povinnosť voči Mne. To Ma teší, avšak nemáme veľa času.

Dcéra Moja, svet dostáva tento mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia urobiť, aby sa pripravili na Varovanie, osvietenie svedomia, ktoré je dávané ľudstvu, aby im pomohlo primerane sa pripraviť na Môj Druhý Príchod.

Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia mať stále možnosť prečítať si Pravdu. Keď sa táto udalosť uskutoční, potom, ako boli dané svetu tieto posolstvá, ľudia pochopia autentickosť Mojich Slov, ktoré dostali prostredníctvom teba, Moja dcéra, k záchrane ľudstva.

Mystickú udalosť zažijú všetci vo veku nad 7 rokov

Necíť sa zranená, keď ľudia odmietajú tieto posolstvá, dcéra Moja. Len buď vďačná, že im bol daný tento dar. Pravdu týchto posolstiev pochopia po tejto mystickej udalosti, ktorú zažijú všetky Moje deti vo veku nad 7 rokov na celom svete. Tí, ktorí budú žiť po tejto udalosti, budú obozretnejší vo svojich úsudkoch ohľadne obsahu tejto svätej Knihy. Bude pre nich ťažké ju ignorovať – dokonca aj vtedy, ak ich viera bude slabá. Ostatným, ktorí nechcú poznať Pravdu, je treba aj naďalej pripomínať obsah tejto Knihy.

Nikdy sa nevzdávaj, dieťa Moje, pokiaľ ide o záchranu duší. Všetky Moje drahé deti sa narodili z Lásky Môjho Večného Otca. Ak aj zišli zo svojej cesty, na veci to nič nemení. Boh, Môj Večný Otec, aj naďalej miluje každé jedno Svoje dieťa.

Viera, dieťa Moje, môže znova vzplanúť skrze vieru tých, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým. Moje vyvolené deti, ktoré sú vyslané do sveta, aby šírili Moje Slovo, majú schopnosť priviesť k slzám radosti tie úbohé duše, ktoré zúfalo kričia v túžbe nájsť smer vo svojich prázdnych zmätených životoch.

Pozerajte sa na každého Mojimi Očami

Vždy sa pozerajte na vašich priateľov, rodinu, susedov a kolegov v práci Mojimi Očami. Vždy na nich hľadajte dobré stránky. Preukážte im lásku a oni pocítia Moju Prítomnosť. Budú k vám priťahovaní a oni nebudú vedieť prečo.

Napodobňujte Ma skrze Môj príklad a pomôžete Mi obrátiť Moje stratené deti. Vytrvalou modlitbou za ne ich môžete pritiahnuť bližšie ku Mne. Skrze obetu a prijatím utrpenia v spojení so Mnou môžete zachrániť duše. Patria sem tie duše, ktoré ešte neopustili túto Zem, ako aj tie, ktoré čakajú na súd v očistci.

Dovoľte Mi, aby Som vám konečne pripomenul, že máte dve možnosti. Verte vo Mňa tým, že sa vaša myseľ otvorí Pravde obsiahnutej v Evanjeliu. Ak ste úplne stratili vieru, tak si prečítajte iba časť z Môjho Učenia. Potom Ma poproste, aby Som vám ukázal Pravdu vo vašich srdciach. Potom spoznáte, ktorá cesta vás povedie ku Mne do neba. Prípadne môžete mať oči zatvorené a odmietnuť počúvať. Potom vám môže pomôcť iba modlitba veriacich. Modlitba Mojich nasledovníkov v spojení s Korunkou Božieho Milosrdenstva, darom, ktorý bol daný v 20. storočí sestre Faustíne, môže vaše duše zachrániť v čase vašej smrti.

Modlite sa Korunku Božieho Milosrdenstva

Modlite sa, modlite sa, modlite sa teraz Moju Korunku Božieho Milosrdenstva za vaše vlastné duše a za duše neveriacich. Modlitebné skupiny pomôžu šíriť Pravdu a vštepiť vieru tým, ktorí stratili akýkoľvek zmysel pre to, kto sú a odkiaľ prišli. To poslúži ako prostriedok na podnietenie šírenia evanjelizačného osvietenia, ktoré je teraz pociťované vo všetkých častiach sveta, ako sa približuje čas, kedy sa začnú napĺňať proroctvá, súvisiace s Mojím Druhým Príchodom na Zem, ktorému bude predchádzať séria celosvetových udalostí.

Buďte stále pripravené, deti. Udržujte sa v stave milosti a majte svoje srdcia otvorené Môjmu Učeniu lásky a pokoja na Zemi. Keby všetky Moje deti nasledovali Moje Učenie, potom by neboli vo svete vojny, chamtivosť, nenávisť, alebo chudoba. Potrebujete sa posadiť a ostať v tichosti, každý jeden z vás, aspoň na pol hodinu každý deň.

Prejdite si žalmy, podobenstvá a položte si otázku: „Vzťahuje sa toto Učenie na Môj život v dnešnom svete?“ Viete, že odpoveď je, samozrejme, áno. Modlite sa o silu zmeniť vaše postoje a názory na život po smrti. Pamätajte si túto dôležitú lekciu.

Zem je jednoducho len krátky úsek v čase. Jediné skutočné šťastie a večný život je so Mnou v nebi, v Raji – v Kráľovstve Môjho Otca.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus