Schody k duchovnej dokonalosti

Streda, 24. novembra 2010 o 02:30 hod.

Píš nasledovné, Moja milovaná dcéra. Viera má spôsob, ako opustí Mojich najoddanejších nasledovníkov, keď to najmenej očakávajú. Je to dôležité, pretože to testuje ich vieru, takže sa po tejto skúsenosti posilnení vracajú do Môjho Srdca. Nebojte sa, je to skúška, ktorú dovolím, aby ju Moje deti podstúpili, a tak sa stali silnejšími.

Nie je ľahké udržať si svoju vieru vo Mňa, Moje deti, pretože existuje toľko prekážok, ktoré blokujú vašu oddanosť. Z času na čas budete vo svojej duši pociťovať úplnú prázdnotu. To vás môže rozrušiť, pretože sa cítite opustení a bez opory.

Moji verní nasledovníci, musíte to pochopiť. Ja aj napriek samote, ktorú môžete zažívať, nikdy nie Som ďaleko. Všetky tieto časti majú jediný cieľ, a to posilniť vašu vieru takým spôsobom, aby bolo zaistené, že sa zakaždým o niekoľko krokov posuniete smerom ku Mne. Toto sa nazýva schodisko k duchovnej dokonalosti, to je nebo. Je to dlhé schodisko a dosiahnutie horných schodov môže trvať veľmi dlho. Každý krok môže predstavovať nové zjavenie o tom, aké lekcie musíte zažiť, kým získate milosti, ktoré potrebujete, aby ste pozdvihli svoju dušu na duchovnú dokonalosť potrebnú na vstup do Raja Môjho Otca.

S každým ďalším krokom si uvedomujete, čo od vás očakávam. Každý stupeň môže byť ťažký a niekedy sa vám môže zdať, že aj nespravodlivý. Ale pri každom schode, na ktorý vystúpite, ste o to viac bystrejší v chápaní Pravdy Môjho Učenia.

Niektorí stúpajú po týchto schodoch rýchlo, zatiaľ čo iným to môže trvať dlhšie. Niektorí z Mojich verných nasledovníkov môžu stratiť odvahu a vrátia sa v tom čase o krok, dva alebo i tri späť. To je prirodzené. Iní, ktorí sa pohybujú príliš rýchlo, získajú dôveru, ktorá ich presvedčí, že rozumejú všetkým duchovným záležitostiam. Ale toto je spôsob, ktorý podvodník robí, aby ste verili a prijali túto falošnú dôveru. Všetky dary, ktoré sú vám dané, môžu pochádzať len odo Mňa. Boli vám dané, Moji verní nasledovníci, z Mojej bezhraničnej Lásky k vám. Nikdy by ste sa nemali domnievať, že je to len vaša vlastná zásluha, keď máte silnú vieru. Áno, vaša viera môže byť silná kvôli vašej nežnosti srdca. Napriek tomu je to tiež dar odo Mňa. Aby ste dosiahli najvyšší schod, musíte byť pokorní vo svojej láske ku Mne. Vždy buďte cnostní.

Všetkými prostriedkami preukazujte dôveru vo svoju vieru, pretože sa Mi to páči. Ale nikdy nespadnite do pasce, že uveríte, že poznáte všetky tajomstvá Božej ríše. Ako ľuďom, narodeným s dedičným hriechom, vám tieto tajomstvá odhalí len čas, deti Moje.

Snažte sa vždy prijať všetko, dokonca aj skúšky, ktoré vám môžem poslať, ako dar odo Mňa. Všetky Moje dary sú určené na to, aby vás posilnili vo vašej láske ku Mne.

Som veľmi hrdý na všetky Moje deti, ktoré vo Mňa veria a preukazujú Mi česť a úctu. K tomu, aby Som vás mohol pozdvihnúť do plnej nádhery Raja Môjho Otca, potrebujete túžiť po sláve dokonalého spojenia so Mnou.

Aby ste to dosiahli, zaberie to trochu času a vyžaduje si to trpezlivosť, pokým Mi úplne odovzdáte svoje duše, deti Moje. Akonáhle sa to stane, stanete sa súčasťou Môjho mystického Tela naveky.

Odovzdajte sa, Moje deti, do Mojej absolútnej čistej Lásky a nikdy sa nebudete musieť obzerať späť alebo sa báť, pretože budete v bezpečí v Mojom Náručí.

Zostaňte silní, Moje verné deti, dokonca aj tvárou v tvár prekážkam, pretože Ja nikdy neopustím Mojich milovaných verných nasledovníkov. Nikdy.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus