Svätú Bibliu bude takmer nemožné zohnať

Svätú Bibliu bude takmer nemožné zohnať 

28.januára 2015 o 17:00 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, bol som vyhodený do pustatiny a cítim sa úboho vo svojom zármutku z toho, ako je kresťanstvo vo svete hanobené.

Môj hlas je už len šepot medzi revom šelmy a tými, ktorí Mnou pohŕdajú. Tieto hlasy nespokojnosti sa znásobia a prehlušia Slovo, ktoré vzišlo z môjho života. Kacíri, pohania, falošní vizionári a proroci, zradcovia a milovníci taveného zlata spoločne povstanú, aby sa proti Mne vzbúrili. Tí, ktorí idú v mojich stopách, budú utláčaní a obťažkaní ťarchou môjho kríža, a budú musieť vystúpiť na strmý vrch, ak majú uchovať všetko, čo som ich naučil.

Svätú Bibliu bude takmer nemožné zohnať pred tým, než vymizne. Bude urobený každý pokus poprieť Boha, kým Slovo nebude nahradené učením temnoty. Tí, ktorí veria vo Mňa, svojho Ježiša, nesmú nikdy podľahnúť čomukoľvek, čo nepochádza odo Mňa. Iba Ja vás ochránim pred ujmou a len skrze Mňa nájdete večnú spásu.

Dajte si pozor na falošné modlitby, ktoré vám môžu predkladať, pretože nebudú inšpirované Duchom Svätým a mali by ste sa im vyhnúť. Slovko, drobné vety, alebo jednoduché vypustenie tu a tam, môžu premeniť modlitbu vo falošnosť. Zlo je tichý zabijak ducha a nie je ľahké ho rozpoznať, ak je prestrojené za Pravdu. Je načase odburiniť vašu záhradu a zostať verný všetkému, čo som vás učil, lebo všetko ostatné je bezvýznamné a môže vám privodiť stratu viery.

Viera vo Mňa a dôvera v môj sľub, že prídem znovu vo veľkej sláve, nesmie byť nikdy odstrčený stranou v prospech príjemného vzrušenia z falošných prorokov, čarodejníkov, pohanov a kacírov. Moji nepriatelia tvrdo pracujú, aby vás oklamali, a väčšina z nich si je dokonale vedomá, kto Ja som, ale chcú, aby ste Ma za každú cenu odmietli. Musíte zostať ako malé a dôverčivé dieťa, keď voláte ku Mne a Ja vás povediem po ceste do môjho kráľovstva. Ochránim všetkých, ktorí úplne dôverujú mojej láske a mojej svätej vôli. Len potom môžem zasiahnuť, aby som zmietol svojich nepriateľov a rozšíril Pravdu, aby nový, prichádzajúci svet, mohol byť obývaný všetkými Božími deťmi.

Dôvera, viera, nádej a láska sú dôležité, ak máte nájsť silu zostať po mojom boku. Bezvýhradná láska ku Mne vám získa veľké milosti na ceste do môjho nádherného kráľovstva – sveta, ktorý nebude mať konca.

Váš milovaný Ježiš