Svet sa navždy zmení

Štvrtok, 24. novembra 2011 o 21:00 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, neboj sa času, ktorý nastal pre teba a pre celý svet.

Táto cesta, a to v tak krátkom čase, bola pre teba náročná, dcéra Moja.

Od samého začiatku si počúvala Moju svätú Vôľu, aj keď si mala svoje pochybnosti. Napriek tomu, že v istých kruhoch sa ti posmievali, a zvlášť v tých, ktorí tvrdia, že sú Mojimi svätými učeníkmi a učeníkmi Mojej milovanej Matky, si nikdy nezaváhala v odovzdávaní Môjho Svätého Slova svetu. Ignoruj všetku túto bolesť, pretože teraz sa už pominula.

Teraz, keď prichádzam s Mojím veľkým Milosrdenstvom, všetky Moje deti pravej viery padnú na kolená v pokornom vďakyvzdaní, aby Ma privítali a prijali Moje Milosrdenstvo. Pravda bude teraz odhalená.

Povstaňte všetci a s radosťou čakajte na Môj Príchod.

Svet sa navždy zmení.

Pamätajte, že je to kvôli Mojej hlbokej Láske k vám všetkým, vrátane tých z vás, ktorí sa vysmievate Môjmu Svätému Slovu, alebo ktorí Ma zapierate, že vás opäť prichádzam zachrániť.

Váš Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus