Táto kniha zmení životy a zachráni duše

6. Táto kniha zmení životy a zachráni duše

6.   Piatok, 12. novembra 2010 o 15:00 hod.

Napreduj a konaj, čo má byť vykonané, aby ľudia videli a počuli moje Božie posolstvá.

Dôverujem ti, dcéra moja, že použiješ akékoľvek prostriedky, o ktorých si myslíš, že zaistia, že ľudia budú čítať tieto posolstvá. Potrebuješ celú svoju energiu, aby si mohla písať túto knihu. Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, tá kniha je to, čo bolo prorokované. Ty si pisár. Ja som autor.

Nebuď prekvapená ani zaskočená, pretože toto je veľmi svätá úloha a ty si bola vyvolená, aby si túto prácu so Mnou vykonala. Bude to trvať tri mesiace. Želám si, aby si ju vydala po celom svete. Musí byť rozsiahla, účinná a žiadaná miliónmi ľudí, tak ako Biblia.

Moja dcéra, môžeš to zverejniť ako „Hovory so skrytým prorokom“. Je to v poriadku, ak to tak urobíš. Prečo sa bojíš, dieťa moje? Si vedená z nebies. Musíš zostať silná. Dôveruj Mi. Odovzdaj sa. Na každom kroku tvojej cesty ťa budem držať za ruku. Neskôr sa porozprávame.

Tvoj milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus