Tieto ohavnosti som zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette

posolstvo z 2.júna 2012

Moje dieťa, je dôležité, aby sa všetci tí, ktorí milujú môjho Syna, modlili v tejto dobe za milosti sily a vytrvalosti.

Poznanie, deti, ktoré vám je prostredníctvom týchto posolstiev odhaľované, vám má pomôcť pripraviť sa.

Nikdy nemajte pocit, že vy ako Božia armáda nebudete schopní odolať zlému režimu, ktorý sa už čoskoro ukáže svetu.

Vždy si spomeňte na to, akú (veľkú) moc má môj svätý ruženec.

Nikdy nezabúdajte, že moc môjho Otca je tá najväčšia moc zo všetkých.

Žiadna moc nemá takú silu, aby bola schopná poraziť najslávnejšiu moc, ktorú má Boh.

Dostane sa vám ochrany, ak ste pravým Božím dieťaťom a keď prichádzate k Otcovi skrze Syna.

Strach pochádza z neznáma, avšak môže byť takisto spôsobený aj vtedy, keď sa odhalí pravda.

Dovoľte, aby vám milosti, ktoré dostávate skrze Križiacke modlitby, poskytli pokojnú myseľ a duševnú silu napredovať v záchrane duší.

Čím viac je tých duší, ktoré sa obrátili k láske k môjmu Synovi, tým mocnejšie (v jej účinku) budú vaše Križiacke modlitby.

Milujte sa navzájom a zjednoťte sa v modlitbe, aby ste pomohli zachrániť Božie deti pred antikristom.

Modlite, modlite, modlite sa, aby každá duša mala dostatok odvahy odmietnuť jeho jedovatý znak (v podobe čipu pozn. prekl.).

Už je to tak dávno, čo som tieto ohavnosti zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette. Je blízko čas, aby sa tieto proroctvá naplnili.

Týmto deťom som povedala o zlých plánoch a ony akceptovali, čo som im povedala. Teraz musíte vy, deti, akceptovať, že sa tieto udalosti musia udiať.

Musíte sa vytrvalo modliť, aby ste oslabili a zmiernili veľa bolestí, ktoré ľudstvo bude musieť vytrpieť.

Buďte statočné, deti.

Dôverujte môjmu Synovi a poskytnite Mu voľnosť v tom, aby vás viedol tak ako musí, aby tak zo spárov šelmy mohli byť zachránené duše.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy