To bude ich rukou, že blesky, zemetrasenia a tsunami udrú na zem

posolstvo z 27.októbra 2012 o 21:35 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, existuje plán na spustenie vlny celosvetového kázania.

Toto kázanie nebude Božie. Namiesto toho bude kázať lož, ktorá bude prehlasovať, že Boh neexistuje a  nemôže existovať.

Budú hovoriť,  použitím ľudského uvažovania a vedeckého vyhodnotenia, že Boh je len výplod ľudskej fantázie.

Toto kázanie nie je náhoda, ale veľmi dobre plánovaná a koordinovaná kampaň, zosnovaná tými ateistami, ktorí sú oddaní/ Zlému.

Ich srdcia, mysle a duše boli ukradnuté Satanom, ktorý používa ich pýchu ľudského intelektu ku arogantnému hlásaniu lží, aby zastavil Pravdu.

Toto je plán k obráteniu sŕdc ľudí, všade na svete v kameň, práve tak ako ich vlastné srdcia sú chladné a nemilujúce. Potom dôjde k oznámeniu, že nové náhradné náboženstvo bude uzákonené.

Jediné svetové náboženstvo bude uctievať šelmu, pretože to bude rukou otrokov ku kráľovi temnoty, že táto ohavnosť sa stane.

Ateisti, ktorí budú riadiť tento plán, sú oddanými nasledovníkmi Satana.

Nemýľte sa – oni zbožňujú šelmu a neprikladajú váhu bolesti a trápeniu, ktorá ich činnosť prinesie.

Ich misiou je zrušiť vernosť k jedinému pravému Bohu, Bohu, ktorý miluje každé jedno z detí, ktoré On stvoril. Odmietnu úsilie, ktoré teraz prichádza z neba na záchranu ľudstva pred konečným zničením.

To bude ich rukou, že blesky, zemetrasenia a tsunami udrú na zem.

Oni budú zastavení.

Oni budú strašne trpieť a ich mučivý koniec bol predpovedaný.

Bitka pri Armagedone bude urputná, lebo Boh sa už nebude držať späť a dovoľovať také zamorenie.

Strašné tresty obrovských rozmerov zmetú tých pohanov, ktorí odmietajú Slovo Božie.

Modlitba k Bohu, hľadajúc Milosrdenstvo, je jedinou cestou ako zmierniť také tresty.

Vaše modlitby, prosby za odpustenie ich hriechov, je jediný spôsob, ako môžu byť takéto duše zachránené.

Moja dcéra, výsledkom bude veľa deštrukcie kvôli diabolskému dielu, ktoré tieto ateistické skupiny zamýšľajú vnútiť svetu.

Mnohí si nepoznajú závažnosť svojich činov.

Mnohí, však, vedia veľmi dobre, čo robia, lebo sú to klamári.

Oni veria v Boha, pretože oni si vybrali Jeho zaprisahaného nepriateľa, diabla, ako ich boha podľa svojej vlastnej slobodnej voľby.

Všetko čo chcú, je, kradnúť duše.

Boh, môj Otec, zasiahne svojou mocou, nie iba, aby ich potrestal, ale aby zachránil duše skôr, než Mu budú ukradnuté.

Váš Ježiš