Varovanie je darom pre ľudstvo

Nedeľa, 2. januára 2011 o 21:45 hod.

Prečo tieto posolstvá vyvolávajú strach?

Moja milovaná dcéra, až si ľudia vypočujú tieto posolstvá, budú ich spochybňovať, odmietať ich a budú ich trhať na kusy. Viac než to, budú nimi opovrhovať a položia otázku: Prečo tieto posolstvá nehovoria viac o radosti a šťastí? Prečo sú desivé? Určite by tento prístup komunikácie so svetom nepochádzal od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie teror. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a týmito posolstvami vám teraz preukazujem Moje Milosrdenstvo. Najprv Som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby Som vás oslobodil, aby tak každý mohol mať úžitok zo spásy. Moja smrť na Kríži vám poskytla druhú šancu, aby ste mohli vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako Spravodlivý Sudca. Najskôr však, kvôli Mojej Láske k vám, vám všetkým ukážem Moje Milosrdenstvo. Toto Milosrdenstvo má formu predbežného varovania, ktoré vám pomôže vrátiť vaše životy do poriadku predtým, ako sa vrátim v Súdny deň.

Z Môjho Súcitu pre každého z vás vám teraz dávam poslednú šancu otvoriť vaše srdcia a žiť vaše životy tak, ako by ste mali.

Radosť na Zemi nemôže byť porovnávaná s radosťou v nebi

Otočte sa chrbtom k hriechu, čiňte pokánie a prineste modlitbu späť do vašich životov. Je to z Milosrdenstva, že vás teraz musím dôrazne upozorniť na Pravdu. Keď veríte, že v Mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, že sa ľudstvo odvrátilo od pravej radosti. Radosť pociťovaná v nebi sa nedá porovnať s takzvanou radosťou, ktorú prežívate na Zemi. Pozemská radosť, ktorá pochádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.

Moje deti, radosť, ktorú by Som mal cítiť, keď sa na vás pozerám, je bohužiaľ krátkodobá, kvôli tomu, čoho Som dnes svedkom na Zemi. Všetko, čo je vám drahé pochádza zo svetských vecí, alebo z uznania od ostatných, ktorí vás chvália. Len málo času venujete príprave na budúci život.

Varovanie je dar

Moje Milosrdenstvo je vám dávané ako dar. Prijmite ho. Vychutnajte si ho. Siahnite po Mne – vy všetci. Som vaša záchranná plť v ohnivom mori, plnom neočakávaných prúdov a erupcií. Zachráňte sa teraz, alebo budete čeliť tomu, že budete vtiahnutí do prúdu takej mohutnosti, že ak sa rozhodnete dostať na plť až v poslednej chvíli, nebudete mať dosť síl, aby ste sa na ňu vyšplhali.

Očista vo svete pokračuje

Deti, Som unavený. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím komunikovať, mnohí z vás sú stále hluchí. Dokonca ani Moji kňazi nedbajú na Moje volanie, keď chcem zjaviť Moje Milosrdenstvo. Vzhľadom k tomu, že očista vo svete naďalej pokračuje a naberá na rýchlosti, je teraz čas, deti, aby ste Ma volali.

Zemetrasenia a iné globálne katastrofy

Nikdy sa nebojte búrok, zemetrasení, tsunami, povodní, sopiek a vĺn horúčav, ktoré prídu na svet a pomôžu zastaviť antikrista a jeho armádu. Moji nasledovníci budú v bezpečí vo vedomí toho, čo ich očakáva v Novom Raji, keď sa nebo a Zem spoja v jedno. Tieto veci sa musia stať. Nemôžu byť zastavené, pretože boli predpovedané. No tieto udalosti, Moje deti, budú mať len krátke trvanie.

Vy, Moji veriaci, budete odmenení za svoju vieru a vytrvalosť, tvárou v tvár obrovskému odporu. Tá radosť, potom, Moje deti, bude ťažko pochopiteľná. Tí, ktorí sú zo svetla, budú obklopení slávou a láskou, ktorá ich očakáva. Tí, ktorí sa nachádzajú v temnote, nebudú schopní stáť vo Svetle. Možno to budete chcieť urobiť, ale bude vás to tak bolieť, že sa budete musieť skrývať. Lenže niet kam ísť, okrem brlohu temnoty, ktorý vedie sám kráľ temnoty – ten Zlý. Je to to, čo chcete?

Ako satan pôsobí prostredníctvom ľudí

Rozumiete teroru, ktorý podvodník predstavuje? Neuvedomujete si, že sa skrýva za každým jedným prejavom sebectva, chamtivosti a sebalásky? Kým si žijete svoje životy, domnievajúc sa, že sú plné vzrušenia a zábavy, vynakladajúc prostriedky na jedlo, márnivé oblečenie a neustále sa zháňate za ďalšími atrakciami, ste v blaženej nevedomosti o tom, čo sa za vaším konaním všetko skrýva.

Ten tajný hlas, ktorý nepočujete, ale cítite – keď cítite nutkanie konať, ktorý vás núti hľadať, hľadať a hľadať viac zábavy, napätia a vzrušenia, pochádza od Zlého. Nech sú vaše činy akékoľvek, spôsobia, že sa budete usmievať, smiať a od vzrušenia tlieskať rukami. To nie je podstatné. Tieto silné túžby sú navrhnuté tak, aby vám pomohli hľadať neustále sebauspokojenie. Na čo je to dobré? Cítite sa dobre, keď to skončí? Samozrejme, že nie. Keď prestanete a položíte si otázku, čo keby som už nemohol tieto veci robiť – čo potom? Je to dôležité? Spočiatku áno, možno by to bolo frustrujúce, ale až keď vám nič nezostane, budete sa musieť sústrediť iba na to, aby ste sa udržali pri živote.

Jedlo bude čoraz dôležitejšie ako materiálne veci naplnené zábavou. Až vtedy, keď sa vám minú potraviny a budete hladní, si uvedomíte, že na žiadnej z tých bývalých atrakcií nezáleží. Toto je očisťovanie, ktoré teraz vo svete rýchlo prebehne. Prostredníctvom tejto očisty – formou očisťovania – sa opäť uzdravíte. A až potom a len vtedy budete pripravení prijať Pravdu.

Ako satan vo vás zanecháva pocit prázdnoty

Moje deti, vy nevidíte, ako satan pôsobí. Nevidíte ho, napriek tomu trávi všetok čas tým, že sa Mi vás snaží ukradnúť. Spôsobuje vám strašnú bolesť, deti. Všetky pokušenia, ktoré vám predloží využívajú svetskú príťažlivosť peňazí, krásy, majetku a talentu, ktoré hltáte kvôli chamtivosti a túžbe. Veríte tomu, že keď ste zhromaždili všetky tieto veci, cítite sa úplní. Žiaľ, to nie je pravda. Toto je lož, ktorú satan používa, aby vás chytil. Keď tí z vás, ktorí dosiahli vysoký stupeň bohatstva, zistia, že z akýchkoľvek dôvodov ste o všetko prišli, potom buďte vďační. Pretože len vtedy, až budete zbavení všetkého pozemského majetku, Mi skutočne dovolíte, aby Som vošiel do vášho srdca.

Posolstvo bohatým

Vy, ktorí máte bohatstvo – neodsudzujem vás. Pretože máte materiálne pohodlie, neznamená to, že nejdete správnou cestou. Ale máte zodpovednosť deliť sa a postarať sa o tých, ktorí majú menej šťastia ako vy. Toto je vaša povinnosť. Bohatstvo a materiálne uspokojenie nie je zlé. Nie radosť a smiech, ktoré prežívate, keď sa tešíte zo života, sú zlé. Ale ak sa vám to stane posadnutosťou a vaša túžba po luxusnom živote dostane prednosť pred vašou vlastnou vierou a pred blahom ostatných, potom to spôsobí pohoršenie v Očiach Môjho Otca.

Vaše bohatstvo, domy, oblečenie a majetky sú ako mračná, plynúce po oblohe. Minútu sú tu a ďalšiu už nie. Nemôžete si ich vziať so sebou do ďalšieho života. Je to vaša duša, ktorá pôjde s vami. Starajte sa o svoju dušu, preukazujte si navzájom lásku a aj k tým, ktorí vám v tomto živote spôsobujú utrpenie. Nasledujte Moje Učenie. Proste o Moje Milosrdenstvo. Iba potom sa ku Mne pripojíte na Novej Zemi, ktorá je Rajom. Nepremárnite vaše dedičstvo a vaše miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

Váš milovaný Ježiš Kristus