Viem, že plán potratu je na celom svete riadený

posolstvo zo štvrtka, 4.júla 2013 o 18:40 hod

 

Moja najdrahšia dcéra, nadišiel môj čas, aby som zasiahol vo svete násilím, vo chvíli veľkého hriechu proti Mne.

Moja trpezlivosť je skúšaná a môj hnev bol podnecovaný, keď vidím najťažšie urážky, ktoré sa proti Mne páchajú.

Ako Stvoriteľ všetkého živého som Pôvodca života. Tvorím ho, ako chcem a končím ho podľa mojej svätej vôle. Keď sa človek snaží zasahovať do mojej vôle, vrátim úder, pretože takú ukrutnosť nebudem trpieť.

Vy, ktorí zabijete ktorékoľvek z mojich detí, vedzte, že váš život bude ukončený. Vezmem vám život, nielen tela, ale aj v duchu. Žiadny večný život vám nebude, ani nebude môcť byť udelený. Život, ktorý odnímate, bude váš pád. Oko za oko bude váš trest.

Majte sa na pozore, vy, ktorí pokračujete v ničení života v každej jeho forme. Viem, čo robíte. Viem, že plán potratov je na celom svete riadený jednou skupinou. Viem, že tie krajiny, ktoré sa ponáhľajú prostredníctvom nemravného zákonodarstva ospravedlniť potraty, sú skôr bábkami. Sú držané na povrázkoch, a tancujú na nôtu jednej svetovej skupiny, ktorá
počúva len jediného pána. Ich vernosť patrí šelme, ktorej najväčší plán – zničiť stovky miliónov životov – dosiahol úspech skrze hriech potratov. Nenarodený je ľahkým terčom v ich očiach. Používajú potraty, aby zasahovali do mojich zákonov a do veľkého daru, ktorý som odkázal človeku – do daru života.

Arogancia ľudí, nerozlučne spätá so šelmou a tými, ktorých oklamala, sa Mi hnusí. Moja láska je mocná, ale váš zlovoľný zámer zničiť, čo je moje, bude privedený k tak náhlemu koncu, že budete kričať o svoj život. Ak Ma teraz nezavoláte skrze dar zmierenia, bude vám preukázané len málo milosrdenstva. Lebo každý z vás, kto ticho schvaľuje, presadzuje alebo sa akokoľvek podieľa na odobratí života nenarodenému, bude trpieť rovnakým trestom. Zničte tie nevinné životy a váš vlastný život bude vzatý. Už dlho som sa v strašnej bolesti prizeral, ako ste Ma urážali. Váš čas je u konca, lebo budete prísne potrestaní za tieto závažné činy proti môjmu Božstvu.

Nezabudnite, že máte len málo času, aby ste upustili od schvaľovania potratov. Môj hnev sa čoskoro vyleje na štyri kúty sveta. Je to kvôli hriechu potratov, že človek podstúpi najhorší trest. Ani jediná krajina nebude vylúčená z týchto trestov. Iba tí, ktorí nepovoľujú potraty, budú ušetrení od tejto strašnej bolesti, ktorú uvalím na svet.

Nikto nemá právo ísť proti Mne, Pôvodcovi života. Nikto. Ten, kto sa Mi opovažuje vzdorovať, napodobňujúc Ma v odobratí života, bude zbavený všetkého života.

Váš Otec

Boh Najvyšší